Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Förorenad farled vållar problem i Borgå

Från 2014
Uppdaterad 02.09.2014 05:40.
Empirekvarteren vid Borgå å

Den planerade muddringen av farleden mellan Borgå och Tolkis kan vara problematisk. Muddringen utförs på ett område som under årtionden har haft stora utsläpp av giftiga ämnen från industri av olika slag.

De giftigaste muddringsmassorna ska renas, de mindre giftiga ska dumpas i Svartbäcksfjärden. Där är bottensedimentet kraftigt förorenat av dioxin och furan på ett djup på mellan 20 och 70 centimeter. Det här behöver beaktas i miljökonsekvensbedömningen, anser miljöchef Jukka Palmgren.

Peter Oljemark som sköter ärendet för Svartbäck fiskelags del är ytterst upprörd. Han befarar att vattnet blir grumligt och att slam kommer upp på stränderna. Han befarar också att fisket påverkas.

Ted Lönnroos på m/s J.L. Runeberg anser att farleden absolut bör muddras. Den blir allt grundare för vart år som går.

Läs mer: Svartbäck fiskelag hotar med Justitiekanslern