Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Unga uppmuntras strunta i könsroller

Från 2014
Uppdaterad 01.09.2014 13:56.
Programmet är inte längre tillgängligt
Yle Nyheter: Kampanj ska uppmuntra ungdomar att välja yrke efter sina egna intressen. - Spela upp på Arenan (Programmet är inte längre tillgängligt)

Arbetslivet i Finland hör till de mest könsuppdelade i EU. För att nå en jämnare könsfördelning inom alla branscher inleder nu arbets- och näringsministeriet en kampanj i högstadieskolor och gymnasier i hela landet.

Bara 13 procent av arbetstagarna i Finland jobbar inom jämställda branscher, det vill säga branscher där minst 40 procent av arbetstagarna antingen är kvinnor eller män. Inom EU är det bara Estland, Slovakien och Lettland som har en mer könsuppdelad arbetsmarknad.

För att råda bot på den starka könsfördelningen inleds nu kampanjen ”Välj yrke med knoppen, inte med kroppen”, som riktar sig till ungdomar som funderar på ett framtida yrke. Enligt Hillevi Lönn vid Arbets- och näringsministeriet, vinner både samhället och individen på ett jämställt arbetsliv.

– Vi vill att ungdomarna ska välja bransch efter sina egna intressen och inte på grund av på förhand bestämda förväntningar som baserar sig på könet. Väljer de efter intresse kan de vara nöjda och trivas med sina jobb, vilket också gör dem lyckligare. Det kan också få nationalekonomiska fördelar då allas förmågor utnyttjas bättre, säger Lönn.

Hillevi Lönn från arbets och näringsministeriet och Juha Mikkilä från reklambyrån
Bildtext Hillevi Lönn är intitiativtagare till kampanjen från Arbets- och näringsministeriets sida. Juha Mikkilä representerar reklambyrån som förverkligat kampanjen.
Bild: Niklas Evers

Affischer och reklamvideon kommer att synas i tv, på sociala medier och har skickats ut till alla landets högstadieskolor och gymnasier.

Trög förändring

I Finland hör social- och hälsovårdsbranschen och teknikbranschen till de mest könsuppdelade. Inom hälsovården är en klar majoritet av arbetstagarna kvinnor, medan en motsatt könsfördelning råder inom teknikområdet. På yrkeshögskolan Arcada liknar könsfördelningen på utbildningslinjerna den i arbetslivet.

Men det finns de som går mot strömmen. Winston Spennert har nyligen påbörjat sina studier i ergoterapi.

– På inträdesprovet fick jag reda på att det bara var jag och några andra killar som sökte. Och nu märkte jag att jag är enda på klassen bland 23 kvinnor, säger han.

Winston Spennert studerar ergoterapi på Arcada.
Bildtext Winston Spennert studerar ergoterapi vid Arcada.
Bild: Niklas Evers

Enligt Annika Stadius, jämställdhetsombud och studieservicechef på Arcada, finns det inte mycket högskolan kan göra för att förändra könsfördelningen på linjerna.

– Då vi marknadsför skolan strävar vi efter att kvinnliga studerande ska berätta om till exempel ingenjörsprogrammen och manliga kanske om social- och hälsovården. Vi vill visa att det också kan se ut så här, säger hon.

Stadius välkomnar Arbets- och näringsministeriets initiativ och är nöjd över att den riktar sig till högstadie- och gymnasielever.

– Egentligen borde det här jobbet inledas redan på dagisnivå. Då vi får in nya studerande har de ju redan gjort sitt val.

Häftigare åtgärder kan behövas

Enligt Hillevi Lönn krävs det större förändringar än en sådan här kampanj för att komma åt alla de strukturer som håller uppe de mans- och kvinnodominerade branscherna i Finland, men hon hoppas ändå att det kan fungera som ett litet första steg mot en mindre könsfördelning.

– Vem vet, kanske det dröjer tio år innan vi ser resultat, men vi hoppas kunna åstadkomma en liten förändring i ungdomarnas tankesätt. Om någon får syn på kampanjen i sociala medier eller om den diskuteras med lärare i skolan så kanske någon vågar söka sig till en utbildning som intresserar, trots att den traditionellt identifierats med det andra könet.

Men att hänga upp affischer i skolorna och visa reklamer på tv är inte det enda sättet att uppnå ett jämställt arbetsliv. Enligt Winston Spennert kunde någonting också göras åt löneskillnaderna.

– Många mansdominerade branscher har ju höge lön. Kanske man borde tänka att alla branscher skulle ha samma lön, säger han.

Kampanjens reklamvideor på Youtube: