Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Hälsocentraler i Lojo stängs då personal utbildas

Bildtext Hälsocentralen i Lojo är till en del stängd den 23.9 och den 26.9.

Hälsocentralerna i Lojo kommer att vara stängda i tur och ordning i september och oktober då personalen utbildas.

Systemet med sjukjournaler uppdateras onsdagen den 8 oktober då Lojo ansluts till patientdataarkivet. Det är en tjänst i vilken hälso- och sjukvårdsenheterna lagrar patientuppgifter ur sina egna datasystem.

Förändringarna är stora och hela personalen måste utbildas innan systemet tas i bruk. Det här innebär att hälsovårdscentralerna måste vara stängda. Lojoborna ska ändå ringa sin egen hälsocentral om de behöver vård. Patienterna dirigeras till andra hälsocentraler.

Hälsocentralen i Virkby är stängd 3.9, Tynnismalmens hälsocentral den 16.9 och Mäntynummi hälsocentral 18.9. Halva hälsocentralen i centrum är stängd den 23.9 och den andra hälften är stängd den 26.9.
Hälsocentralerna i Pusula och Karislojo är stängda den 1.10.

Den 8 oktober stänger alla hälsocentraler klockan 12. Tynnismalmens hälsocentral sköter akut vård.

Alla kan kontrollera sina uppgifter i patientdataarkivets Mina kanta-sidor efter att staden är med i patientdataarkivet.