Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Svartbäck fiskelag hotar med Justitiekanslern

Från 2014
Uppdaterad 02.09.2014 14:31.
Muddring i Lovisaviken
Bildtext Bild av muddringen av Lovisaviken

Svartbäck fiskelag anser att planerna på en muddring av farleden mellan Borgå och Tolkis inte kungjordes på rätt sätt. Fiskelaget kontaktades inte och ingen från Regionförvaltningsverket kunde svara på frågor.

Kungörelsen var framlagd under juli månad på Borgå stads anslagstavla och vid Regionförvaltningsverket som ska ge muddringslov. Den sakkunnige på lovfrågor vid Regionförvaltningsverket var på semester under den period som lovet var till påseende, så det var omöjligt att få svar på frågor gällande muddringslovet, säger Peter Oljemark som är talesman för Svartbäck fiskelag.

Han är ytterst upprörd över att muddringslovet sattes till påseende precis vid samma tidpunkt som den tjänsteman som sköter ärendet var på semester.

Miljööverinspektör Ville Salonen vid Regionförvaltningsverket beklagar det skedda. Han förklarar förfarandet med att det ofta är bråttom att få ett ärende vidare. Processen skulle ha skjutits upp med ett par månader om Regionförvaltningsverket skulle ha väntat med ärendet till efter semesterperioden, säger Salonen.

Efter att Peter Oljemark hotade Regionförvaltningsverket med att vända sig till Justitiekanslern så fick fiskelaget tilläggstid för att lämna in anmärkningar. Tilläggstiden gick ut i måndags.

Markägaren kontaktades inte

Oljemark är också upprörd över att fiskelaget aldrig kontaktades då kungörelsen gjordes. Svartbäck fiskelag äger vattnet vid Svartbäckfjärden dit muddringsmassorna planerar att dumpas, så fiskelaget borde absolut ha kontaktats brevledes om kungörelsen, säger Oljemark. Han förstår inte varför det inte hände.

Miljööverinspektör Ville Salonen vid Regionförvaltningsverket säger att Svartbäck fiskelag inte kontaktades om kungörelsen för att fiskelaget inte har anmält någon adress till Lantmäteriverket. Alla fiskelag borde anmäla sina adressuppgifter dit.

Salonen anser att felet är korrigerat i och med att fiskelaget har fått tilläggstid att lämna in anmärkning.

Trafikverket formulerade sig fel

Svartbäck fiskelag har mycket svårt att förstå att Trafikverket, som har lämnat in muddringslovet, påstår sig äga vattnen vid Svartbäckfjärden och därför inte vara tvungen att höra markägare i området.

Simo Kerkelä, som är chef för Trafikverkets avdelning för farleder till havs, beklagar formuleringsfelet i muddringsansökan. Kerkelä säger att det är klart att fiskelaget äger vattenområdet, trots att Trafikverket administrerar farleden. Kerkelä säger att Trafikverket nu väntar på möjliga anmärkningar till muddringslovet och att Trafikverket sedan korrigerar den klumpiga formuleringen.

Peter Oljemark från Svartbäck fiskelag säger att fiskelaget fortfarande kan vända sig till Justitiekanslern om inte felen rättas till.

Läs om muddringsprojektet här.