Hoppa till huvudinnehåll

Nyhetsskolan

Fyra lektionstips

Från 2014
Uppdaterad 19.02.2018 11:15.
Yle Nyhetsskolans mentor Ann-Charlotte Åkerholm hjälper åttondeklassaren Alexandra Brenner.
Bild: YLE/Mirjam Heir

Fyra lektionstips, 4 x 45 minuter

1. Vad är en nyhet?

Eleverna delas in i grupper om fyra, en fungerar som sekreterare för nyhetsteamet. Eleverna bollar olika nyhetsidéer genom att diskutera följande frågor:

• Vad har du stött på som överraskat dig på sistone?
• Finns det något som har förbryllat dig eller inspirerat dig extra mycket?
• Vad har det pratats om bland dina vänner, familj, i skolan osv.?
• Vad har du själv tänkt på den senaste tiden?
• Vad har dina vänner delat/kommenterat/gillat på facebook eller twitter?
• Finns det något som pågår runtomkring dig som du tycker att borde förändras?

Efter att gruppen har diskuterat olika nyhetsämnen väljer man ett att fokusera på.

Nyhetsteamet funderar på kärnfrågan, vad som är själva nyhetskroken, vad man vill berätta. Tips på vad en nyhet är ger Svenska Yles nyhetsuppläsare Freddi Wahlström.

Slutligen presenterar man två olika vinklar för nyhetsämnet som man kunde utgå från, alltså ur vems synvinkel man kunde berätta om nyheten. Sen funderar teamet på vem man kunde intervjua för nyheten.

Mål: Eleven lär sig att ”hitta” nyheter, välja vinkel och möjliga intervjuobjekt.

2. Lär er intervjua

Gallup: Dela in klassen i ungefär fyra grupper och be dem fundera ut ett ämne för en gallup. Gruppen gör intervjuer i ungefär 20 minuter och antecknar svaren.

Utgående från svaren kan gruppen dra slutsatser om till exempel hur de flesta har svarat, vad de yngre klasserna tycker jämfört med de äldre klasserna, etc. Gruppen kommer fram till en nyhetsrubrik för nyheten, t.ex. ”Åttondeklassarna sover kortare nätter än sjundeklassarna.”

Personintervju: Inför den här uppgiften har eleverna skrivit ner nyhetsidéer på lappar. Klassen delas in i par där den ena får vara journalisten som intervjuar och den andra ”experten” som ska intervjuas.

Lapparna med nyhetsidéer delas ut till paren. Den som intervjuar funderar ut fem frågor och ställer dem till experten. Här berättar Svenska Yles nyhetsuppläsare Åsa Thodén om de journalistiska frågorna.

Den som intervjuar försöker komma på minst en följdfråga under intervjuns gång. Efter det här byter paret roller och gör om intervjun, gärna med nya frågor och följdfrågor.

Om man vill kan man be paret föra anteckningar och skriva ut intervjun till en nyhetsartikel som hemuppgift.

Mål: Eleven bekantar sig med hur man gör en gallup och en personintervju sam hur man använder sig av den information som man får under en intervju och sammanställer den till en nyhet.

3. Skriva en nyhetsartikel

Eleverna kan skriva nyhetsartikeln enskilt eller i grupp. För att kunna bestämma sig för nyhetsämnet och vinkeln samt nyhetskroken kan det vara bra att fundera på följande frågor:

• Vad är det du vill berätta med den här nyheten?
• Vad är nyhetskroken, varför ska den här nyheten berättas just nu?
• Vad är huvudpoängen i nyheten?

När nyhetsämnet är valt bör gruppen fundera på vem som ska intervjuas. Man kan överväga att använda sig av en gallup.

Intervjufrågorna (2-5 stycken) skrivs ner på förhand. Här berättar utrikesredaktör Jessica Stolzmann om hur man gör en bra intervju.

Kom även ihåg de fem journalistiska frågorna.

Innan intervjun gäller det att samla in bakgrundsinformation om nyhetsämnet. När man kan bakgrunden är det lättare att veta vad man vill fråga intervjuobjekten, kanske han eller hon kan ge en kommentar, argumentera för eller emot, beskriva fenomenet utgående från egna upplevelser.

Sebastian Dahlström, nyhetschef på Svenska Yle, berättar om vad man ska tänka på när man samlar information från olika källor.

Att lägga upp en tidtabell för nyhetsarbetet är viktigt. Gruppen måste stämma träff med den eller de som ska intervjuas. Kom också ihåg att det behövs bilder till nyheten och att det tar tid att jobba med dem också.

Eftersom Yle Nyhetsskolan publicerar sina nyheter på webben kan man dessutom tänka sig korta videoklipp, bildspel, etc. som komplement till texten. Det gör helheten proffsig men är tidskrävande och måste ingå i tidtabellen.

När gruppen har tillräckligt med information för att skriva sin nyhet gäller det att sätta sig ner och börja jobba. Här är tips på hur en nyhetsartikel kan byggas upp.

Mål: Eleven lär sig att skriva en nyhet utgående från en idé och ett insamlat material, välja nyhetsvinkel, komprimera fakta och presentera det i en logisk ordningsföljd.

4. Kolumn

Eleven skriver en kolumn för att öva sig på att uttrycka en åsikt i text. För att komma på ett ämne för kolumnen kan det vara bra att fråga sig följande:

Vad intresserar dig?
Vad har du för åsikt i den frågan?
Vilken samhällsdebatt tangerar den här frågan?
Hur upplever du det hela och vilka känslor har du?
Vem berörs av den här frågan, vem påverkar den?
Vad borde man göra tycker du och varför?

För att kunna skriva en bra kolumn är det bra att lära sig av andra och bli inspirerad av andras åsikter. Läs till exempel vad Elevbladet skriver i sina ledare! Jonas Jungar på Svenska Yle berättar mer om hur en kolumn skiljer sig från en nyhet.

Yle Nyhetsskolan publicerar gärna kolumner och uppmanar gärna eleverna att dela med sina texter på en blogg eller varför inte på skolans anslagstavla.

Mål: Eleven vågar uttrycka sin åsikt och lär sig att koppla den till den aktuella samhällsdebatten.