Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Skolgång i skift väcker debatt i Åbo

Från 2014
Skolväska i skolan.

Åbo stads inbesparingskrav har lett till att ett lågstadium i stadsdelen Patis nu funderar på att införa undervisning i skift för skolans elever. Det skriver tidningen Turun Sanomat.

Skolan måste spara in två lärartjänster och därför har idén om skolgång i skift nu aktualiserats.

I praktiken skulle det innebära att eleverna i årskurs 1-3 skulle ha undervisning på morgonen och förmiddagen medan de äldre eleverna skulle inleda sin skoldag på eftermiddagen.

Flera föräldrar har protesterat mot förslaget eftersom det skulle innebära att skoldagen för de äldre eleverna skulle ta slut vid sextiden på kvällen.

Enligt skolans föreståndare Ari Rusi är idén inte ny eftersom samma system utnyttjades i Finland under efterkrigstiden. Han anser att skolan skulle spara på både personal- och fastighetskostnader ifall förslaget godkänns.

Åbo stads undervisningsdirektör Timo Jalonen säger i sin tur att inga beslut som berör enskilda skolors resurser ännu har fattats och att skolan inte borde dra förhastade slutsatser.