Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Låna böcker på egen hand

Från 2014
Böcker i bokhyllor

I framtiden kan du läsa tidningar, låna böcker och använda dator alldeles på egen hand i biblioteket. I Gammelbacka bibliotek i Borgå planeras utrymmen som fungerar med självbetjäning utanför öppethållningstiderna.

Biblioteket skulle fungera med bibliotekskortet och koder som ges separat.

Tanken kom från en fullmäktigemotion av åtta ledamöter i februari i år. På flera håll i Finland har man startat självbetjäningsbibliotek där det inte finns personal. Biblioteket i Borgå har utrett frågan och instämmer med motionen. Befolkningen förväntas öka och man vill spara på kostnader.

Självbetjäning skulle framför allt tjäna dem som inte har möjlighet att använda biblioteket under dess normala öppettider. Gammelbacka bibliotek kunde ha öppet 58-88 timmar i veckan istället för nuvarande 32 timmar. Också aulan i allaktivitetshuset och två mötesrum kunde vara öppna.

Enligt de utredningar som man har gjort kostar det ungefär 35 000 -40 000 euro att skaffa den tekniska utrustning som behövs. Biblioteket kommer att föreslå projektet i bildningssektorns investeringsplan. Det kunde genomföras år 2016. Om Vårberga bibliotek i framtiden flyttar till Skaftkärr, kunde även det ta i bruk samma system. Huvudbiblioteket i Borgå centrum kunde få självbetjäning om fyra år.