Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Sannfinländare kan få ansvar för invandrarfrågor i Vanda

Från 2014
Uppdaterad 05.09.2014 10:25.
Jaakko Niinistö
Bild: Sannfinländarna

Posten som biträdande stadsdirektör kan bli ledig i slutet av september. Tjänsten innebär bland annat ansvar för invandrarfrågor i Vanda. Jaakko Niinistö (Sannf) har uttryckt intresse för posten. Han skriver på sin hemsida att man måste sluta favorisera invandrarna framom finländare.

- Det är en del av partiets kommunalpolitiska program. Åsikten är kanske lite karikerad men det är viktigt att ingen blir positivt särbehandlad på grund av sitt ursprung, och det händer ibland, förklarar Jaakko Niinistö, stadsfullmäktigeledamot och andra viceordförande i stadsstyrelsen i Vanda. Niinistö är också ordförande för Sannfinländarnas fullmäktigegrupp i Vanda.

Kan du ge ett exempel på när en personer med invandrarbakgrund blir positivt särbehandlade?

- Positiv diskriminering kan nog förekomma, men jag går inte lika långt i mina påståenden som grannstadens ordförande för Samlingspartiets fullmäktigegrupp.

(Niinistö hänvisar till Pia Kaumas (Saml) uttalande i A-studio tidigare i veckan red.anm.)

Viktiga frågor för partiet

Tjänsten blir ledig ifall den nuvarande biträdande stadsdirektören Katariina Poskiparta (Gröna) bestämmer sig för att sluta i samband med att hon inleder sitt arbete som vd på Studenternas hälsovårdsstiftelse.

Niinistö säger att de inom Sannfinländarnas fullmäktigegrupp inte diskuterat frågan desto mer då posten inte ännu har lediganslagits.

- Det är en väldigt viktig post speciellt då den berör sysselsättningen i Vanda. Ifall tjänsten blir ledig så måste vi allvarligt överväga om vi söker den, säger Niinistö.

Han förklarar att den biträdande stadsdirektören har mycket på sitt bord som ligger Sannfinländarna nära hjärtat.

- Tjänsten är intressant av många anledningar. Arbetslösheten är som bekant störst i Vanda i jämförelse med resten av huvudstadsregionen, så sysselsättning och arbetslöshetsfrågor är en viktig fråga för oss. Vi är också måna om att se till att integreringen av nyinflyttade går så smidigt som möjligt, säger Niinistö.

Han förklarar att han anser att posten gott och väl kunde gå till Sannfinländarna då det är det tredje största partiet i Vanda.

- Främst handlar det förstås om vem som är mest kompetent, men det är helt uteslutet att tjänsten skulle gå till de gröna som är fjärde störst, slår Niinistö fast.

"Tjänsten borde gå till Sannfinländarna"

Stadsfullmäktigeledamot Patrick Karlsson (SFP) håller med om att posten principiellt hör till Sannfinländarna.

- I Vanda, som i de flesta stora städer, har stadsdirektören och de biträdande stadsdirektörerna varit politiskt valda. Ifall vi går vidare med den linjen så är det Sannfinländarna som tredje största parti som borde få posten.

Karlsson är inte bekant med de åsikter som Niinistö uttrycker om favorisering av invandrare på sin hemsida.

- Jag har inte läst det själv, men det är klart att ifall han uttalar sig så så är det inte bra, konstaterar han.

Karlsson säger att hans erfarenheter av Niinistö är att han skulle vara mycket lämplig för posten.

- Niinistö är otroligt duktig och kompetent så jag tror absolut att han hör till den av de starka kandidaterna, säger Karlsson.

Jukka Hako (SDP) vill inte uttala sig i frågan innan det är klart att Poskiparta slutar som biträdande stadsdirektör.

- Hon kan ännu besluta att begära om tjänstledigt, men då hennes uppgifter skötts av andra personer i så många år är det kanske önskvärt att posten lediganslås, säger Hako.

Under Poskipartas tjänstledighet har hennes uppgifter skötts av Timo Juurikkala (Gröna) och senare Heidi Nygren (Gröna).