Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Finlands svenska lärarförbund kritiskt till OECD-jämförelsen

Från 2014
Jan-Mikael Wikström, från FoSu.
Bildtext Jan-Mikael Wikström vid Finlands svenska lärarförbund FSL.
Bild: YLE / Robin Lindberg

Jan-Mikael Wikström som är ombud vid Finlands svenska lärarförbund säger att den färska OECD-jämförelsen om effektivitet i skolan kan vara missvisande, eftersom den bygger på data som inte beaktar hur väl skolorna tar hand om eleverna och hur mycket eleverna har förbättrat sina resultat.

- Att vi skulle ha världens effektivaste skola med stora klasser och moderata löner är egentligen ingenting nytt. Vi vet att vi har duktiga och engagerade lärare med hög utbildning. De har de pedagogiska förutsättningarna för att klara av undervisning också i större elevgrupper, säger han och fortsätter:

- Det som är intressant här är att vi talar om stora elevgrupper i det här sammanhanget. Klasstorlekarna i Finland torde ligga kring OECD-medeltalet. Den här undersökningen har jag förstått är en sådan som ett privat forskningsinstitut har gjort, och det skulle vara intressant att se hur de har kommit till de resultaten som de presenterar.

Det är väl så att de har kört kostnaderna på något sätt ihop med Pisa-resultaten och rent matematiskt så kan man då få fram att de är de mest konstnadseffektiva. I Finland tycker vi också om Pisa eftersom vi ligger bra till där - finns det en risk att det snurrar för mycket runt Pisa hela tiden?

- Risken finns förstås att man stirrar sig blind på de här resultaten. De tar till exempel inte i betraktande hur eleverna från det att de har börjat i årskurs 1 har förbättrat sina kunskaper då de går ut årskurs 9. Den jämförelsen gör de inte. Sen om man ser på skolan som helhet så mäter man inte hur väl man tar hand om eleverna.

Så Pisa-kvalitet är en sak och verklig kvalitet är någonting annat. Det visar också det du var inne på - att stora klasser i sig är ingenting illa. Nu hör vi redan om flera kommuner som också i Svenskfinland ska permittera lärare och man säger att en lärare ska sköta två klasser. Det är tydligen helt okej?

- Regeringen har också tidigare ansett att små undervisningsgrupper, ändamålsenliga undervisningsgrupper, garanterar att man får en kvalitativ undervisning. Därför har det redan i flera års tid satsats extra pengar på att minska undervisningsgrupperna. Till exempel för år 2014 har det satsats 60 miljoner på att minska storleken på undervisningsgrupper. Och det finns uttalat att det är viktigt att de hålls små.

Hur kommenterar du den här biten om att lärarnas löner ska hållas relativt låga, för man får sämre effektivitet om de stiger. Det är ju ren matematik, men hur ser du som representant för lärarna på det här?

- Om man jämför med de länder som är i lönetoppen så är de finländska lärarnas lön mindre än hälften, och går man lite lägre ned till andra och tredje i toppen så har man där 25 procent högre lön. Vi har nog råd att höja lönerna innan vi kommer till den gränsen att det inte skulle vara motiverande. Lönerna måste vara i relation till dels den utbildning som förutsätts. Vi har en mycket bra utbildning för lärarna i Finland, och det garanterar de här resultaten. Dessutom så måste de här lönerna vara i relation till hur krävande de här arbetsuppgifterna är.

Jan-Mikael Wikström intervjuades av Lena Bergman i direktsändning i Yle Nyheter kl. 8.

Läs också:
Stora klasser ger topplacering i OECD-jämförelse

Diskussion om artikeln