Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

EU: Vi stressar för mycket på jobbet

Från 2014
Uppdaterad 09.09.2014 18:25.
Miniatyrmodell av kontorslandskap.

En stressad anställd jobbar sämre, resonerar EU som i år fokuserar på arbetsrelaterad stress inom unionen.

Närvårdare Kati Laine på jobb på avdelning tre vid Näse sjukhus i Borgå

Och det blir dyrt med stressade anställda - närmare bestämt 240 miljarder euro per år på unionsnivå.

EU-ländernas storsatsning mot stress i arbetslivet kör nu igång med kampanjer, seminarier, inspektioner och informationsmaterial av olika slag.

Massiv upplevelse av stress

Den europeiska kampanjen för friska arbetsplatser har satts igång av Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) efter en opinionsundersökning i fjol.

Den var dyster läsning; inom EU upplever 51 procent av alla personer i arbetslivet att det är vanligt med arbetsrelaterad stress på deras jobb. Endast fyra av tio anställda anser att arbetsledningen gör tillräckligt för att förebygga stress i organisationen.

Företag i Europa (såväl privata som offentliga) uppmanas att erkänna behovet av att åtgärda arbetsrelaterad stress och också göra det, helst tillsammans med de anställda.

EU:s informationsfilm belyser riskerna med stress:

Svåra följder av stress

I filmsnutten varnas för allvarliga - och dyra - konsekvenser av arbetsrelaterad stress: sömnproblem, koncentrationssvårigheter, lättretlighet och fysiska åkommor. Bland vanliga fysiska symptom finns förhöjt blodtryck, huvud-, nack-, muskel- och ledvärk.

Stress kan resultera i fler arbetsolyckor, lägre pensionsålder bland de anställda och stor omsättning på personalen.

Stress står för ungefär hälften av alla förlorade arbetsdagar på EU:s arbetsmarknad. Dessutom finns fenomenet presenteeism - en person är nog fysiskt på plats men är inte kapabel att utföra sina arbetsuppgifter för att han eller hon lider av stress.

Aktivt kampanjarbete Finland

Antistresskampanjen drivs hos oss i samarbete av Social- och hälsovårdsministeriet, Arbetshälsoinstitutet och olika yrkesmyndigheter i frågor som gäller arbetarskyddet.

Det europeiska nätverket utgörs av en nationell kontaktpunkt (Focal Point) i varje EU-land. Focal Point organiserar och koordinerar nätverkets nationella verksamhet.

- Vi har fått bra respons från de arbetsplatser som vi samarbetat med kring kampanjen, säger direktör Liisa Hakala vid Social- och hälsovårdsministeriets Arbetarskyddsavdelning.

Enligt Hakala upplever anställda att frågan om stress på jobbet är något som berör alla, att det är en angelägenhet som gäller hela arbetsplatsen. Också arbetsgivarsidan har förhållit sig positiv till kampanjen.

- Människor omfattar tanken att man tillsammans kan göra mycket för trivseln på jobbet, säger Hakala.

Vad föreslår EU?

Osäkerheten på arbetsmarknaden och oron för den egna arbetsplatsen är en stor orsak till arbetsrelaterad stress inom EU.

EU uppmanar arbetsgivarsidan, trots svåra ekonomiska tider, att vara så öppen och tydlig som möjligt i frågor som berör anställningsförhållanden och nedskärningar.

Medarbetare borde också enligt EU sinsemellan kunna samarbeta på ett smidigare sätt, den enskilda anställda borde få tydligare arbetsbeskrivning och det borde finnas tid för reflektioner på arbetstid.

Och ytterligare: EU anser att den totala arbetsmängden borde minska.

"Vi tittar mer på helheten"

- Nå, här i Finland har vi inte fokuserat på just arbetsmängden, snarare på helhetsbelastning och frågor som berör möjligheten att kombinera arbete och familjeliv, säger Hakala.

I Sverige innebär kampanjen att Arbetsmiljöverket väljer ut 2 000 arbetsplatser inom olika branscher som ska inspekteras i höst. Bland dem finns förskolor, hotell, restauranger, religiösa samfund och transportbranschen, skriver Svenska Dagbladet/Näringsliv.

Inspektörerna ska ställa frågor om rutiner för att undersöka förekomst av arbetsrelaterad stress, hur företaget genomfört undersökningar och med vilka verktyg det sker, samt om vilka åtgärder och kontroller av effekten som finns.

På Arbetsmiljöverket säger man att arbetsgivaren måste få bort riskerna för stress på samma sätt som riskerna med kemikalier eller farliga maskiner.

I Finland kommer inspektioner inte att genomföras i samma omfattning.

- Tyngpunkten ligger i att utforska den psykosociala belastningen, det vill säga om sakerna är i sin ordning rent lagstiftningsmässigt, om de anställda känner sig trygga på jobbet och om det förekommer exempelvis mobbning, säger Hakala.