Hoppa till huvudinnehåll

Samhälle

Mobbning är de vuxnas ansvar

Från 2014
Uppdaterad 03.05.2016 12:09.
En pojke står ensam på skolgården och tittar på när andra barn leker.
Bild: Yle/Seppo Sarkkinen

Det är självklart de vuxnas ansvar att trygga alla skolbarns dag i skolan. Det är rektor Ulrika Willför-Nyman som säger det och det kan tyckas vara just så självklart som det låter. Men det är det ingalunda för alla vuxna i våra skolor.

Radar: Där vuxna mobbar, mobbar barn

Programmet är inte längre tillgängligt

Svenska yles satsning Fixa mobbningen i våras visade med sorlig tydlighet att många lärare inte tar sitt vuxenansvar när det gäller att sätta stopp för mobbning. Av de hundratals mobbningsberättelser som publiken skickade in vittande en majoritet om maktlöshet. Om hur de vuxna i skolan inte tagit mobbningen på allvar.

Det går att minska mobbning – om de vuxna vill

Ulrika Willför-Nyman är rektor i Vindängens skola i Esbo
Bildtext Ulrika Willför-Nyman
Bild: Yle / Jonna Nupponen

Finska skolan är fortfarande mycket hierarkisk och auktoritär. Undersökningar har visat att i hierarkiska miljöer förekommer mer mobbning. Lärarna har enorm makt och därmed ett stort ansvar för hur normen i klassen är. Ulrika Willför-Nyman är rektor i Vindängens skola i Esbo och tar antimobbningsarbetet på stort allvar.

- Det här handlar inte om vad som är lätt eller svårt utan om att se fakta. Mobbning förekommer i alla skolor, det vet vi. Det handlar om vad vi gör åt det, säger hon.

Willför-Nyman har en bakgrund i antimobbningsarbete, hon har tidigare jobbat som utbildare av lärare i Kiva Skola- programmet. Det är också det program som används i Vindängens skola. Men viktigare än antimobbningsprogram är att förstå vikten av att föregå med gott exempel.

- Klassens norm kan i bästa fall minimera alla risker för att bli mobbad. Men omvänt kan riskerna för mobbning öka i en klass där man inte aktivt jobbar med normerna, säger Ulrika Willför-Nyman.

De vuxnas ingripande är ändå sällan ett trollspö som skulle innebära att den elev som utsatts för mobbning genast börjar må bra igen. Men ett vuxeningripande kan minska konsekvenserna av mobbnigen. Uppföljningar med 23-åringar som blivit mobbade under sin skoltid visar att dom som haft en lärare som ingripit mådde bättre som vuxna. De hade mindre ångest och bättre självkänsla än sina jämnåriga som inte fått hjälp av en vuxen.

Där vuxna mobbar, mobbar barnen

Micaela Romantschuk-Pietilä är verksamhetsledare på Hem och Skola
Bildtext Micaela Romantschuk
Bild: Yle

Mobbning förekommer inte bara i skolor utan överallt i samhållet. Arbetsplatsmobbning är ett minst lika stort problem som mobbning i skolorna. Skolan är en arbetsplats bland andra och därför förekommer mobbning även bland lärare. Det påverkar hela skolans miljö.

Micaela Romantschuk är verksamhetsledare på Hem och Skolan men har jobbat som lärare i många år. Hon har erfarenhet av både dåliga och goda skolmiljöer.

- Där lärare mobbar varandra kan man inte råda bot på mobbning bland eleverna. I en sådan miljö är normen mobbningsvänlig, säger hon.

Där hjälper inga antimobbningsprogram för i en sådan miljö jobbar de vuxna inte mot mobbning oberoende vad man har satt till pappers.

Föräldrarna ovärderlig resurs

Micaela Romantschuk är medveten om att hennes åsikt att mobbning egentligen är allas ansvar låter som en kliché.

- Man brukar ju säga att när något är allas ansvar så blir det ingens ansvar, men i den här frågan anser jag att det gäller, säger hon.

Från sin position som verksamhetsledare för Hem och Skola vill Romantschuk understryka vikten av samarbete mellan lärarna och föräldrarna. Hon anser att skolorna kunde bli mycket bättre på att ta med föräldrarna i det mobbningsförebyggande arbetet. Föräldrarna känner sina barn bäst och det är så mycket lättare att reda ut problem om det finns ett förtroende mellan läraren och föräldrarna.

- Jag tycker att skolan inte signalerar tillräckligt till föräldrarna att vi inte klara det ensamma, att vi behöver er hjälp, säger Romantschuk.

Micaela Romantschuk har ett mycket enkelt och mycket billigt recept på hur man effektivast motverkar mobbning.

- Det är att föräldrar och lärare lär känna varandra. Det kostar ingentin. Men i stället för att satsa på det, stället satsar vi satsar miljontals euro på projekt och forskning, säger hon.

Radar i Radio Vega på fredag 12.9.2014 klockan 11.03 och på söndag 14.9.2014 klockan 12.05.

Läs också Mobbning borde kriminaliseras

Radar: - behöver vi lagstiftning mot mobbning?

Programmet är inte längre tillgängligt

Lyssna också på Radar från maj 2014 om mobbning och lagstiftning.