Hoppa till huvudinnehåll

Samhälle

Mobbning borde kriminaliseras

Från 2014
Uppdaterad 12.09.2014 09:42.
Krista Vierimaa har gjort sin avhandling i brottsrätt  vid Lapin Yliopisto 2012
Bildtext Krista Vierimaa talar för kriminalisering av mobbning inom skolan

Jurist Krista Vierimaa anser att allvarlig mobbning i skolorna inte kan behandlas som interna frågor inom skolvärlden. Hon anser att grov mobbning måste kriminaliseras.

Hon har i sin avhandling i brottsrätt vid Lapin yliopisto år 2012 utrett de juridiska ramarna kring mobbning inom skolvärlden.

Vierimaa blev övertygad om att det finns ett behov av krimnalisering efter att hon hade analyserat sitt material. Materialet bestod av en utredning över rådande juridisk praxis och en gallupförfrågning bland niondeklassister. Förfrågan omfattade 785 elever i ett tiotal skolor.

Det som överraskade Vierimaa mest var att det egentligen inte förekom någon skillnad i åsikter mellan skolor i stor-Helsingfors och små skolor i norra Finland. Majoriteten av eleverna ansåg att man inte tar mobbning i skolan på allvar, trots anti-mobbningsprojekt. 70% av de intervjuade ansåg att kriminaliseringen skulle fungera som ett hot och skrämma upp de personer som mobbar.

Lagförslag om kriminalisering

Riksdagsledamot Timo Heinonen föreslog i en motion år 2012 en ändring av strafflagen så att grov mobbning i skolan skulle ha kriminaliserats. Krista Vierimaa var med om att utarbeta förslaget. I förslaget definerade man gränser för brott som kroppsligt våld, frihetsberövande , stöld och spridande av lögnaktig information. Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet.

Mobbning borde inte vara en intern skolfråga

Krista Vierimaa kritiserar det sätt på vilket man behandlar mobbning inom skolvärlden med bl.a anti-mobbningsprojekt, såsom projektet Kiva-skolan. Hon anser att det i vissa fall handlar om så allvarliga brott att man inte kan lita på att skolan klarar av processen. Inom anti-mobbningsprojekt bildar man ansvars- och beslutskedjor som även kan ha en nästan motsatt effekt. Ansvaret bollas hela tiden över på nån annan, från lärare till rektor, från rektor till skolans ledning osv. In i det sista vill man skydda personalen och skolans rykte, vilket kan leda till att frågor förblir obehandlade. Det påminner nästan om de religiösa grupperna som behandlar allvarliga brott mot barn som interna frågor säger Vierimaa. När gränsen för brott överskrides så kan frågan inte mera vara intern, påpekar jurist Krista Vierimaa.

Radar i Radio Vega på fredag 12.9.2014 klockan 11.03.

Lär också: Mobbning är de vuxnas ansvar