Hoppa till huvudinnehåll

Vetenskap

Kommunikation mellan två hjärnor via internet

Från 2014
Uppdaterad 03.05.2016 14:50.
hjärnforskning
Bildtext Den här engelskspråkiga bilden visar i detalj hur överföringen från hjärna till hjärna gick till.

Hjärnforskare har för första gången sänt meddelanden från en hjärna till en annan. Det som sändes var korta ord i binärform.

I studien, som publicerades i den vetenskapliga tidskriften Plos One, användes hjärnans elektromagnetiska aktivitet. En försöksperson i ett indiskt laboratorium var kopplad till en elektroencefalograf (EEG), som monitorerar hjärnsignaler från utsidan.

Personen fick se ord som var översatta till binärkod, alltså ettor och nollor, och fick tänka på att utföra en specifik rörelse för varje siffra. Han kunde till exempel tänka på att röra på händerna för varje etta, och tänka på att röra på benen för varje nolla.

Togs emot via elektromagnetisk induktion

Meddelandet skickade via internet till en mottagande apparat i Frankrike. Apparaten i Frankrike var kopplad till en annan försöksperson, och då budskapet kom stimulerades de visuella delarna av dennes hjärna med hjälp av elektromagnetisk induktion (TMS). Det ledde till små ljusglimtar i personens synfält. Han kunde utgående från det här tolka den binära informationen (ljust, eller inte ljust).

I studien deltog fyra försökspersoner som var mellan 28 och 50 år gamla. De behövde inte utsättas för någon fysisk operation för att de skulle kunna sända eller ta emot meddelandena.

Bakom undersökningen står forskare från USA, Frankrike och Spanien.

- Den bygger på kända grundfakta och är i princip lätt att utföra, kommenterar Miika Koskinen som är doktor i teknik vid hjärnforskningsavdelningen vid Aalto-universitetet.

Ingen telepati

Koskinen betonar också att det inte överhuvudtaget handlar om telepati, trots att vissa medier har tolkat det så.

- Det var ju binära meddelanden som skickades.

Överföringen var inte heller helt problemfri.

- Hastigheten mellan hjärnorna var endast två bit i minuten. Verkligen låg hastighet alltså, och felmarginalen var ganska hög, säger Koskinen.

Tekniska apparater som kopplas till människohjärnor har blivit allt vanligare på sistone. Tyska forskare undersökte till exempel i maj hur man i framtiden skulle kunna styra ett flygplan med hjälp av hjärnimpulser.

- Det kommer ändå att ta en lång tid innan något sådant här är möjligt. Hjärnforskningen på det här området är bara i sin linda, kommenterar Koskinen.