Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

En tredjedel svarade på Rudus Ingåenkät

Från 2014
Företaget Rudus bryter berg i industriområdet Joddböle i Ingå.
Bildtext Rudus har planer på att bryta mer berg på industriområdet i Joddböle i Ingå

En tredjedel av de tillfrågade har svarat på företaget Rudus enkät om utvidgad stenkrossverksamhet i Joddböle i Ingå. Bolaget fick in 175 svar.

Förfrågan skickades till 444 hushåll inom en radie på fem kilometer från området i Joddböle. Både fast bosatta och fritidsboende fick enkäten.

175 svar lämnades in. Invånarna fick svara på i hur stor utsträckning de använder området för rekreation och hur de tror att stenkrossverksamheten kan påverka området.

Enkätsvaren är en del av miljökonsekvensbedömningen som blir klar senare i höst.