Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Elektronisk passansökan ska minska på köer

Från 2014
Resenärer vid en passkontroll
Bildtext Elektronisk ansökan ska minska på köerna på polisstationerna.
Bild: Yle/Mika Kanerva

Att ansöka om pass ska snart i alla fall delvis skötas elektroniskt. På det här sättet ska de långa köerna till passansökningen förkortas. Målet är att reformen träder i kraft i december.

Ansökan skulle kompletteras med underskrift och fingeravtryck hos polisen, men på det hela taget skulle processen gå snabbare.
För närvarande måste ansökan personligen lämnas in till polisen.

Enligt polisinrättningen i Sydvästra Finland kommer det nya systemet att underlätta processen.

- Vi hoppas att reformen kommer att göra det lättare för både kunderna och de anställda i och med att kunderna behöver göra ett besök mindre till polisstationen. På så sätt skulle rusningen som brukar ske i början av sommaren undvikas, säger biträdande polischef Kari Puolitaival.

Lättare ansökning kräver inte besök på stationen

Om passet är ett sådant som kan förnyas med den nya proceduren behöver den som ansöker om ett nytt pass inte alls ta en tur till polisstationen. Förutsättningen är att passet beviljats åt den ansökande under de senaste sex åren och att hen gett ett prov på fingeravtryck och namnteckning. Den ansökande måste också ha tillgång till ett pålitligt identifieringsverktyg, till exempel nätbankskoder.
Enligt inrikesministeriets uträkning skulle till och med hälften av passen kunna beviljas genom den nya ansökningsprocessen, vilket skulle minska på köerna på polisstationerna betydligt.

Elektronisk ansökan i bruk ännu i år

I juni gav statsrådet regeringens ändringsförslag om passlagen och hantering av personuppgifter åt riksdagen.
Målet med förslaget är att öka på elektroniska ansökningar. Ursprungligen var det meningen att lagförändringarna skulle träda i kraft i oktober 2014.

Chefen för tillståndsförvaltningen vid Polisstyrelsen, Minna Gråsten, tror att det är mer sannolikt att ändringarna träder i kraft i början av december.

- Lagförändringen har skickats till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottet ska ge ett utlåtande åt. Om ärendet fortskrider som förväntat, träder passlagen i kraft den första december.

Yle Turku / Johanna Kasvinen

Diskussion om artikeln