Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

HFD: Billnäspaviljongen måste rivas

Från 2014
Uppdaterad 10.09.2014 11:29.
Sandväg, grushögar, stenar
Bild: Yle / Pia Santonen

Den markägare i Billnäs som utan tillstånd har byggt en paviljong och börjat bygga ett lider måste riva alltihop. Det slår Högsta förvaltningsdomstolen fast.

Den här saken har tidigare behandlats i Helsingfors förvaltningsdomstol (beslut den 12.4.2013). Markägaren i Billnäs har besvärat sig till Högsta förvaltningsdomstolen, men det ändrade alltså inte på saken.

Det här betyder att markägaren har tid på sig till sista november 2014 att i enlighet med beslutet i miljö- och byggnadsnämnden i Raseborg (19.1.2011) avlägsna både paviljongen och det påbörjade liderbygget med bland annat tio pelare i marken.

Vite på 5000 euro

Om det inte sker, måste markägaren betala 5000 euro i vite (2500 euro för paviljongen, och 2500 euro för liderbygget).

Markägaren anser att paviljongbygget inte krävde något åtgärdstillstånd eftersom paviljongen inte har en fast grund.

Bygglov behövs för att en byggnad ska få uppföras, enligt markanvändnings- och bygglagen.

Också små byggnader behöver tillstånd

I vissa fall räcker det att söka åtgärdstillstånd. Det här gäller till exempel då man vill bygga skyddstak, skjul, kiosker, toaletter, scener eller motsvarande konstruktioner.

Enligt Raseborgs stads byggnadsordning ska åtgärdstillstånd sökas då man på detaljplanerat område vill uppföra ett skjul, ett grilltak eller lusthus med en bottenyta under tio kvadratmeter (sammanlagt maximalt två stycken per byggplats).

Samma markägare har fått villkorligt fängelse på grund av egenhandsrätt i en vägtvist.

Artikeln har uppdaterats.

13.2.2014 Rätten: Billnäsgrannen spärrade av vägen med avsikt

Diskussion om artikeln