Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Hangö godkände lån för Koverhar

Från 2014
Uppdaterad 10.09.2014 08:47.
Folktomt på FN-steels gamla fabriksområde i Lappvik.
Bildtext FN-steels gamla fabriksområde.

Hangö köper hamn, vatten och mark i Koverhar för 10 miljoner euro. Det fanns plötsligt två sätt att köpa områdena och det här ledde till att stadsstyrelsen måste mötas innan ärendet kunde godkännas.

En karta över de mark- och vattenområden som Hangö stad vill köpa av stålverkets konkursbo i Koverhar i Lappvik.
Bildtext Det här området köper Hangö stad i Koverhar.

Det som väckte diskussion och ett extra möte för stadsstyrelsen var att stadsdirektör Jouko Mäkinen konstaterade att det finns ett annat sätt att köpa områdena än på det sätt som det skrevs i beredningstexten till kvällens fullmäktigemöte.

I beredningstexten stod det att köpet går till så att "staden köper alla på området befintliga byggnader på mark- och vattenområdena och som ingår i köpet för 5 milj. euro."
Dessutom stod det att "hamnen köper hamnanläggningarna för 5 milj. euro". Hamnen är hangö hamn Oy Ab.

Jouko Mäkinen berättade att det finns ett annat sätt som staden också kan välja, nämligen att Hangö stad köper allt och sedan säljer hamnen till Hangö hamn.

Tidtabellen skjuts fram

Han berättade samtidigt att tidtabellen för köpebrevet skjuts framåt. Först skulle köpebrevet skrivas under senast den sista augusti i år, sedan blev datumet flyttat till slutet av september, och nu är det sista oktober som gäller.

Det här beror på att FN-steels konkursbo underhandlar med en tredje part om avrinningsvattnet på området. Det ska vara klart innan köpebrevet undertecknas. Mäkinen ville att meningen om det nya datumet skulle läggas till i förslaget som fullmäktige skulle behandla.

Vid det här laget konstaterade fullmäktiges ordföranden Sture Söderholm (SFP) att stadsstyrelsen måste mötas så att fullmäktige får en ny text att ta ställning till.

Sedan var fullmäktige beredd att godkänna lånet på 10 miljoner euro.

Utredning om ekonomin

I köpet ingår cirka 530 hektar markområden och cirka 117 hektar vattenområden. Det egentliga fabriksområdet inklusive byggnader förblir i konkursboets ägo.

Inspira Oy har gjort en utredning om de ekonomiska förutsättningarna. Enligt utredningen så uppnår staden en rimlig avkastning och återbetalningstid då hamnverksamheten körs i gång och genom att sälja områden för företagsverksamhet.

Staden kan också få långvarig avkastning genom långvariga arrendekontrakt.

Hangö stad har redan fört preliminära förhandlingar om användning av hamnen och etablering på området. Stadsdirektör Jouko Mäkinen säger till Yle Västnyland att det ännu är för tidigt att säga vilka aktörer det handlar om.

Det var i juni 2012 som stålverket FN-steel meddelade att företaget går i konkurs.