Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Träd fälls då Tenala får nytt daghem

Från 2014
Uppdaterad 10.09.2014 15:16.
En karta som visar var träd måste fällas för att Tenala nya daghem ska kunna byggas.
Bildtext Kartan visar var träd måste fällas för att Tenala nya daghem ska kunna byggas.
Bild: Raseborgs stad

Lövträd och granar måste avverkas då staden Raseborg bygger ett nytt daghem i Tenala. Det nya daghemmet invigs troligen sommaren 2015.

Raseborgs stad har inlett byggandet av Tenala daghem och nya bibliotekslokaler. De byggs invid skolan i Tenala. Byggnaden blir 750 kvadratmeter, biblioteket upptar 100 kvadratmeter av bygget.

Förändringar i landskapet

Projektet medför att det kommer att ske en del förändringar i landskapet. Tekniska centralen ansvarar för det.

På platsen finns nu lövskog som är ett vindskydd för granskogen mellan skolan och Bromarvvägen. Lövskogen ska avverkas och det arbetet inleds vecka 38.

Granskogen växer på torvmark, eller det så kallade Skolkärret. Granskogen är därför mer stormkänslig än andra skogar. Det betyder att skogen måste avverkas helt och hållet för att undvika stormfällningar av träd över vägar och ellinjer samt eventuella personskador. Miljöbyrån har beviljat tillstånd för åtgärderna.

Enstaka träd blir kvar

Avverkningen sträcker sig från Kommunalhusvägen längs Tunnelstigen ner mot Bromarvvägen.
Lövträd och enstaka tallar som inte är en risk på området lämnas kvar. Hyggesresterna tas bort efter avverkningen. På området planteras blandskog som består av björk och gran med inslag av ek.

Det nya daghemmet har plats för drygt 60 barn. Kostnaderna beräknas bli cirka 1,9 miljoner euro.

Diskussion om artikeln