Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Vi älskar våra skatter

Uppdaterad 10.09.2014 14:15.
tre flickor hoppar upp i luften

Skattesystemet får tummen upp av finländarna. Så gott som alla tycker att det är viktigt att betala skatter för att upprätthålla välfärdsstaten, visar en enkät som Skatteförvaltningen har gjort.

Det är idel lovord till både skattebetalandet och skatteförvaltningens system i den nya kundenkäten. Nittiofem procent av de tillfrågade håller med om att skatterna är viktiga för välfärden. Lika många ser skattebetalandet som en viktig skyldighet. Två av tre anser också att de har fått något i gengäld för sina skattepengar.

- Finländarna vill betala skatt och de vill finansiera välfärden med skattepengar, säger kommunikationsdirektör Mikko Mattinen på Skatteförvaltningen.

Ändamålen viktiga

Många upplever att de gärna betalar skatter, om pengarna går till goda ändamål. Drygt hälften av de tillfrågade kunde tänka sig att betala mer skatter, om medlen gick till ändamål som de svarande upplever som viktiga. Speciellt unga, studerande och jordbrukare hör till den här kategorin.

Samtidigt säger nästan hälften att de kunde låta bli att deklarera inkomster, om skattemedlen slösades på sådant som de tillfrågade upplever som onödigt.

Systemet pålitligt och smidigt

Finländarna är av allt att döma också nöjda med det sätt, på vilket skatteärendena sköts. Skatteförvaltningen anses vara pålitlig, säger kommunikationsdirektör Mikko Mattinen.

- Folk säger att de får den service de är ute efter hos oss, det gäller både de fysiska kontoren och betjäningen på webben.

Nästan alla som använder sig av de elektroniska tjänsterna är antingen ganska eller mycket nöjda med servicen. Kundbetjäningen får också godkänt av både företagskunder och privatpersoner.

En klar majoritet av de tillfrågade tycker också att man kan lita på Skatteförvaltningen. Över åttio procent litar på riktigheten i det egna beskattningsbeslutet och över hälften av de tillfrågade tycker att alla skattebetalare behandlas lika.

Skatteförvaltningens kundenkät gjordes i början av sommaren. Över tvåtusen privatpersoner och företagskunder tillfrågades.