Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Tandläkarmottagning utvidgar i Karis

Från 2014
Uppdaterad 04.05.2016 09:27.
I förgrunden Pirkko Grönroos, Sarah Gustafsson och Ann Haglund, i bakgrunden Tuula Starck-Schreiber, Nina Boije, Sonja Sandgren och Ros-Mari Järvenkylä
Bildtext I förgrunden Pirkko Grönroos, Sarah Gustafsson och Ann Haglund, i bakgrunden Tuula Starck-Schreiber, Nina Boije, Sonja Sandgren och Ros-Mari Järvenkylä

Från och med i dag är det lättare att gå hos privat tandläkare i Karis eftersom Plushälsas tandläkarmottagning utvidgar på Köpmansgatan. Under de senaste åren har det varit omöjligt för nya patienter att få en privat tandläkartid i Karis.

Karisbon Paul Lundström har inte lyckats får tid till en privat tandläkarmottagning i Karis på flera år.

Paul Lundström tillsammans med hustrun Pirkko Lundström
Bildtext Paul Lundström med hustrun Pirkko Lundström

- Det har inte funnits tid. Och jag tycker om att gå hos tandläkare.

Han vill helst gå privat och har därför sökt vård i Ekenäs. I dag ska Paul Lundström för första gången på flera år gå till en privat tandläkarmottagning i Karis. Han har lyckats få tid hos tandläkaren Sarah Gustafsson.

Hon jobbar på Plushälsas tandläkarmottagning har utvidgat. Personalen har utökats från fyra till sju personer När det tidigare fanns två tandläkare finns där nu tre tandläkare. Den övriga personalen består av tandhygienist och tandskötare.

Vågar satsa

Just bristen på privata tandläkare i Karis är orsaken till att Pirkko Grönroos tillsammans med Ann Haglund har vågat satsa på att utvidga mottagningen på Köpmansgatan.

- I ett par års tid har vi inte kunnat ta emot nya patienter. Alla andra privatpraktiserande i Karis har slutat eller flyttat bort. Vi har varit tvungna att säga till människor att vi inte kan ta emot dem, säger Pirkko Grönroos.

- Det har känts jobbigt för folk har behövt vård. Därför ville vi göra den här satsningen trots att det inte är de bästa ekonomiska tiderna. Men det finns behov och vi råkade också få en bra ny tandläkare.

Ann Haglund och Pirkko Grönroos i nya lokaler
Bildtext Ann Haglund och Pirkko Grönroos i nya lokaler

Sömnapné

Plushälsas tandläkarmottagning i Karis kommer också att samarbeta med en öronläkare för att patienter som lider av sömnapné ska kunna få hjälp via tandläkarmottagningen.

Grönroos berättar att privata tandläkarmottagningar har hand om ungefär hälften av den vuxna befolkningen i Finland i dag. I de större städerna som Helsingfors och Tammerfors känner privata mottagningar av att människor sparar. Människor skjuter upp sina tandläkarbesök.

- Tiden mellan besöken blir längre och det blir mera akuta besök. Människor kommer först när de har besvär. I munnen är det tyvärr frågan om omfattande skador när man börjar få symptom, berättar Pirkko Grönroos.

FPA-ersättningar

De som går till kommunal tandvård betalar ungefär 30 procent av priset medan de som går till privata tandläkare betalar ungefär 70 procent av kostnaderna. Resten ersätts av Folkpensionsanstalten (FPA). När det är frågan om större operationer kan det vara frågan om ganska stora prisskillnader. Men trots det säger Pirkko Grönroos att det inte finns någon tydlig klasskillnad på vem som går privat och vem som går kommunalt.

- FPA-ersättningsnivån har varit så pass hög att alla har kunnat välja ganska bra.

Vårdreformen frågetecken

Just nu förbereds den stora social- och hälsovårdsreformen i Finland. Pirkko Grönroos är medlem i Finlands tandläkarförbunds fullmäktige och tidigare styrelseordförande i Finlands tandläkarförbund. Hon säger att tandläkarförbundet aktivt följer med och försöker påverka beslutsfattarna. Men samtidigt utgör tandvården en väldigt liten bit av hela vårdkakan i Finland.

Grönroos anser att det viktigaste med tanke på reformen är att patienten själv måste få välja. Hon hoppas att den privata sektorn skulle kunna vara med och producera tandvård på lika villkor som den offentliga sektorn.

- Det kräver att man förutom att förnya organisationen också borde förnya finansieringen. Det betyder att de offentliga pengarna skulle följa patienten och att man var än man vårdas får ersättning för samma ingrepp. Men vägen dit är lång.

Allt är fortfarande öppet för hur tandvården ska organiseras i framtiden. Men oberoende hur det går så minskar inte vårdbehovet. I takt med att befolkningen åldrar finns det också fler tänder att sköta eftersom dagens äldre har betydligt fler tänder i sina munnar än tidigare generationer.