Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Besvärsrunda om olaglig väg i Tenala

Från 2014
En bild på grus och ett gult löv.

I Raseborg pågår en besvärsrunda på grund av en grusväg. Ärendet har ändå blivit större än så eftersom även en husvagn, en terrass, bryggor och bryggfäste har blandats in.

Miljö- och byggnadsnämnden uppmanade i april en privatperson att ta bort en grusväg som byggts utan lov i Tenala. Vägen skulle tas bort senast den 31 juli med hot om vite.

Mannen som byggde vägen besvärade sig till Helsingfors förvaltningsdomstol. I det besväret tar han upp både ärendet om vägen och även ett annat ärende som behandlats i nämnden. Miljö- och byggnadsnämnden hade också uppmanat mannen att ta bort husvagn, terrasskonstruktion, bryggor och bryggfäste från samma fastighet.

Landskapet får inte förändras

Nämnden har nu gett ett svar till Helsingfors förvaltningsdomstol om de båda ärendena.

I utlåtandet påpekar nämnden att man inte får göra jordbyggnadsarbeten som förändrar landskapet utan tillstånd. Största delen av mannens fastighet hör till naturskyddsområde och där får man inte göra sådant som påverkar landskapet eller naturen negativt.
Raseborgsbon har inte ansökt om lov och inte heller fått det.

Det behövs också tillstånd för stationär placering av husvagn om det här inverkar på till exempel naturen.
Det finns en terrass bredvid och framför husvagnen, och då anser miljö- och byggandsnämnden att husvagnen är stationärt placerad på fastigheten. Terrassen är fast i berget och därför kan man inte anse att den är flyttbar.

Ingenting är varaktigt

Raseborgaren skriver i sitt besvär till Helsingfors förvaltningsdomstol att han skaffat fastigheten för fritidsfiske. Vägen, elektricitet, husvagn och de andra konstruktionerna behöver han för fritidsfisket.
Mannen anser att husvagnen inte är stationerad varaktigt på fastigheten, utan den flyttas mellan olika ställen. De andra konstruktionerna är flyttbara och används bara då och då.

Nämnden skriver i sitt utlåtande att det behövs tillstånd för husvagn, terrass och bryggor även om de inte används hela tiden. Mannen har inte sökt eller fått tillstånd för att placera husvagn med mera på fastigheten.

Nämnden anser att raseborgarens besvär är ogrundat och att det bör förkastas i sin helhet.