Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Förundersökningen mot stadsdirektör Johansson läggs ner

Från 2014
Uppdaterad 12.09.2014 23:42.
Mårten Johansson och Jyrki Hakkarinen
Bildtext Jyrki Hakkarainen till vänster, Mårten Johansson till höger.
Bild: Yle/Fia Doepel

Raseborgs tidigare utvecklingsdirektör Jyrki Hakkarainen bad polisen utreda om stadsdirektör Mårten Johansson kan dömas för diskriminering i arbetslivet och arbetarskyddsbrott, men nu läggs förundersökningen ner.

Det är häradsåklagare Heidi Röblom som fattat beslut om att avsluta förundersökningen.

Orsaken, enligt beslutet från Västra Nylands åklagarämbete, är att ärendet redan behandlats så många gånger i olika instanser och på olika sätt. Det har tagits upp både inom staden, arbetarskyddet, Regionförvaltningsverket och inom rättsväsendet.

Eftersom bevisen för en fällande dom inte torde vara tillräckligt starka så anser åklagaren att fallet nu ska avslutas.

Regionförvaltningsverket har konstaterat att problemen mellan Hakkarainen och Johansson beror på att växelverkan inte fungerat på arbetsplatsen och att det inte handlar om mobbning som är emot arbetssäkerhetslagstiftningen.

Hakkarainen ger inte upp

Trots att förundersökningen nu läggs ner kommer Jyrki Hakkarainen att fortsätta sin kamp. Han skriver i ett e-postmeddelande att han har överklagat till statsåklagaren.

- Jag kommer i varje fall att föra ärendet till rätten, skriver Hakkarainen.

Tre konsulter anlitades

I bakgrunden finns en konflikt som pågått från hösten 2008 fram tills dess att Hakkarainen blev avskedad från staden år 2012, enligt åklagarämbetets utlåtande.

Mobbningsanklagelserna mot stadsdirektören fick sin början inför att staden Raseborg skulle grundas från början av år 2009. Jyrki Hakkarainen var tidigare kommundirektör i Pojo och fick sedan en post som utvecklingsdirektör i Raseborg samtidigt som lönen sänktes med 500 euro. Han anser överlag att stadsdirektören diskriminerat honom så att han inte fått delta i beslutsfattandet och att Johansson svartmålat honom. De slutade också kommunicera med varandra redan under våren 2009.

För stadens pengar anlitades då en konsult för att reda ut mobbningsanklagelserna våren 2009, men resultatet var att konsulten inte fann någon egentlig mobbning. Parterna ansågs istället hade olika syn på ledarskapet. Hakkarainen anser däremot att konsulten stämplade honom som syndabock. Ytterligare två konsulter anlitades under åren 2011-2012 som försökte hitta ett nytt jobb åt Hakkarainen.

Många instanser har utrett

I beslutet från åklagarämbetet sägs att stadens arbetarskyddsfullmäktige ansåg att Mårten Johansson har diskriminerat Hakkarainen och hans personal. Arbetarskyddet ansåg också att staden inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att göra situationen bättre och att stadsstyrelsens dåvarande ordförande Ulf Heimberg (SDP) inte förstått sin roll som stadsdirektörens förman.

Hakkarainens fall har också behandlats upprepade gånger i stadsstyrelsen, personalsektionen och inom arbetarskyddsorganisationen.

Det blev först en varning för Hakkarainen då staden ansåg att hans uttalanden om mobbning förstörde stadens bild utåt som organisation och arbetsgivare.

Stadsstyrelsen beslöt sedan, efter att ha utrett saken i tre repriser, att sist och slutligen avskeda Hakkarainen i slutet av år 2012 eftersom "uppenbar illojalitet är ett sakligt och vägande skäl för att säga upp honom". Då hade resultatet av utredningarna inte en enda gång visat att Mårten Johansson skulle ha bemött Hakkarainen osakligt.

Tre gånger utrett av Regionförvaltningsverket

Lönefrågan har behandlats i förvaltningsdomstolen och i högsta förvaltningsdomstolen som konstaterat att besluten fattats på lagliga grunder.

Regionförvaltningsverket har också gått igenom fallet i tre repriser, år 2011, sommaren 2013 och våren 2014, men några tydliga tecken på diskriminering som skulle ha gjort att man borde ha tagit fallet vidare har inte hittats. I utredningarna har granskare bland annat konstaterat att det nog har funnits drag av osakligt beteende men att staden försökt åtgärda det som inte fungerat. Hakkarainen ansågs trots allt ha blivit fel behandlad då det gäller sina åsikter och sitt språk.

Jyrki Hakkarainen gjorde polisanmälan den 8 december 2013. Beslutet från åklagarämbetet kom den 15 augusti.

10.1.2008 Redan som kommundirektör i Pojo skapade Hakkarainen debatt
20.10.2009 Hakkarainen fick varning
13.10.2010 Raseborg tar itu med anklagelser om mobbning
26.9.2012 Raseborg utövar påtryckning
16.10.2012 Hårda krav från Hakkarainen
Staden avskedar Hakkarainen
22.7.2013 Regionförvaltningsverket gav Hakkarainen rätt
16.12.2013 Hakkarainen vänder sig till polisen
5.3.2014 Raseborg säger nej till uppsägningsskydd

Diskussion om artikeln