Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Oro för spänningar mellan sunni- och shiamuslimer i Helsingfors

Från 2014
Uppdaterad 16.09.2014 10:18.
Kvinna läser koranen.
Bildtext Koranen är den heliga skriften för de uppskattningsvis 50 - 60 000 muslimerna som bor i Finland.
Bild: EPA/FAROOQ KHAN

På måndagskvällen samlades shia- och sunnimuslimer i Helsingfors för att förebygga radikalisering och konfrontationer grupperna emellan, men även för att hitta sätt att samarbeta med myndigheter.

Det var många som tyckte att det fanns skäl att samla imamer och företrädare för muslimska samfund för en diskussion, då det politiska läget ute i världen med Islamiska staten (IS) är som det är. Kommissarie Jari Taponen vid Helsingforspolisen berättar att det inom samfunden funnits personer som är oroliga för att läget ska bli spänt. Därför fick polisen i uppgift att ordna en diskussionskväll, vilken skulle utmynna i dels förebyggande jobb mot radikalisering och konfrontationer, dels mera samarbete samfunden emellan och mellan samfund och myndigheter.

Islamcentret i Helsingfors säger till Yle Huvudstadsregionen att det inte finns några problem mellan shia- och sunnimuslimer i Finland. Abbas Bahmanpour, imam i det muslimska samfundet Resalat i Helsingfors, kan bara nästan skriva under påståendet.

- Bland shia- och sunnimuslimer finns det de som har fördomar om den andra gruppen, men de flesta klarar av att vara kompisar med varandra, berättar Bahmanpour.

Lugnt läge i Finland

- Det kan vara mycket varierande, helt beroende på var i världen man befinner sig, hur stora problem det är mellan sunnimuslimer och shiamuslimer, berättar Abbas Bahmanpour. På vissa håll är det politiska läget mycket spänt, vilket också märks i sammandrabbningar mellan de olika inriktningarna inom islam, men på de flesta håll är det fredligt.

Skillnaden mellan shia - och sunnimuslimer är kanske inte så lätt att förstå för den som är oinsatt, men Bahmanpour liknar det vid att på vissa håll kan olika etniska grupper leva tillsammans utan problem, på andra håll blir det omfattande konflikter.

Skillnaderna mellan shiamuslimer och sunnimuslimer kan också liknas vid skillnaderna mellan katoliker och protestanter. Det är i stora drag samma tro, även om vissa små drag kan skilja dem åt. För det mesta kan de, utan problem, leva sida vid sida, men det finns också undantag. Nordirland kan fungera som exempel för hur katoliker och protestanter har haft stora svårigheter med att komma överens. Vad gäller islam menar Bahmanpour att Finland är ett exempel på ett land där shia- och sunnimuslimer kommit rätt så bra överens.

Bland samtliga muslimer i hela världen är sunnimuslimernas andel en överväldigande majoritet, ungefär 90 procent, medan shiamuslimerna endast är kring 10 procent. Även i Finland är shiamuslimerna i minoritet, men andelen är troligtvis aningen större. Tillförlitlig statistik finns inte, men shiamuslimernas andel uppskattas till någonting mellan 10 och 30 procent av muslimerna i Finland.