Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Ukraina snabbutbildar soldater

Från 2014
Skylt vid militärförläggning
Bildtext Militärförläggningen i Hryvij Rog
Bild: Kerstin Kronvall/Yle

Det fanns antagligen ingen i Ukraina som så sent som för ett år sedan kunde tro att landet skulle dras in i ett krig. Trots att vapenvilan i östra Ukraina verkar hålla rätt bra snabbutbildas nu inkallade och frivilliga för fronten. Många av de frivilliga har aldrig gjort militärtjänst och måste lära sig allt från grunden.

Det är många som har anmält sig som frivilliga till militären efter att striderna bröt ut i östra Ukraina. Dessutom har sådana som har fått någon specialutbildning under sin militärtjänst inkallats. De ska nu svetsas samman så de kan fungera som en grupp där de litar på varandra.

De soldater som nu utbildas får tio-elva timmar skolning per dag, mot sex-sju timmar i normal militärtjänst.

Överste Igor Sjerbina har ansvaret för att utbilda en grupp soldater. Han säger att utbildningstiden är intensiv, han försöker på väldigt kort tid göra soldaterna klara för strid. Sjerbina själv har varit med om två krig, i Nagorno-Karabach och i Jugoslavien.

- Tror ni det är lätt att döda en människa, frågar han. För den som redan har gjort det en gång är det lite lättare än för den som måste döda för första gången.

Överste i Ukrainas armé
Bildtext Överste Igor Sjerbina
Bild: Kerstin Kronvall/Yle

Sjerbina säger att det kommer att vara särskilt svårt för de äldre frivilliga. Hans erfarenhet visar att män som är yngre än 25 inte tänker och reflekterar lika djupt, därför klarar de dödandet lättare. För äldre är det oerhört tungt.

- Det är psykiskt tungt, säger Sjerbina, mekaniskt är det bara en fingerrörelse.

Frivilliga hjälper

Utan hjälp av frivilliga skulle militären överhuvudtaget inte klara av att utrusta soldater i fält. Nu kommer folk med mat, mediciner och utrustning som de skänker till militären. Vissa köper också sådant som skottsäkra västar och hjälmar. Det är också vanligt att företag eller myndigheter på någon soldats hemort betalar för hans utrustning.

Ukrainska soldater
Bild: Kerstin Kronvall/Yle

En grupp soldater vid brigaden i Hryvij Rog säger att de känner stöd från omgivningen och det är väldigt viktigt. Samtidigt är de upprörda och mycket olyckliga över att dra ut i strid mot landsmän och män från grannlandet Ryssland.

- Jag blir kanske tvungen att döda min farbror, kusin eller småkusin, säger en av männen.

De soldater som snabbutbildas hoppas förstås att vapenvilan ska hålla så att de inte tvingas ut i strid. De är emellertid beredda på strid och talar öppet om att några av dem kommer att stupa.

- Bara en dåre är inte rädd, säger en av soldaterna.

Militären är skör

Det är inte bara utrustningen som är undermålig inom den ukrainska militären. Mycket tyder på att ordergången också lämnar övrigt att önska. Det finns bataljoner som i princip underlyder den ukrainska militären men som i vissa situationer har verkat strida på egna villkor.

Bland de soldater som strider i Ukrainas armé finns många utlänningar, bland andra ryssar och georgier. En del av dem är legosoldater som varit med om många krig.