Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Informationen om Norra hamnen ska bli bättre

Från 2014
Norra hamnen i Ekenäs
Bildtext Handelshamnen eller Norra hamnen i Ekenäs.

Nu ska informationen bli bättre om hur processen kring planeringen av Norra hamnen i Ekenäs fortlöper. En ny planeprocess ska göra det möjligt.

På onsdag (17.9) ska planläggningsnämnden i Raseborg ta ställning till att avsluta den nuvarande planeprocessen i Handelshamnen där staden planerar att bygga ett stort köpcentrum.
Samtidigt inleds en ny planeprocess.

Raseborgs stad och byggbolaget Rakennus Mäenpää förhandlade i juni fram en ny version av planeringsreserveringen för bostäder och köpcentrum i gamla handelshamnen.

Förnuftigt med ny process

Myndigheternas tidigare utlåtande har fått staden att inse att planeprocessen måste göras utförligare, säger stadsplaneringsarkitekt Simon Store.

- Det är förnuftigt att inleda en ny planeprocess eftersom man i en sådan inte bara har att göra med myndigheter, eller bara med grannar eller endast med invånarna, utan procesen ska vara öppen åt alla håll. Den information och de krav som kommer från myndigheter ska finnas till handa för alla invånare. Vi vill alltså säkra att informationen når fram till alla och att folk har möjlighet att påverka på bästa vis. Därför gör vi detta.

Den nya mera omfattande planeprocessen innebär att det måste hållas ett myndighetsmöte, vilket redan har skett, berättar Simon Store. Så småningom ska detaljplaneförslaget läggas fram till påseende och planen behandlas i fullmäktige i mars eller april nästa år.

Avtal ska beskrivas bättre

Målsättningarna i den nya planeprocessen är de samma som tidigare, men informationen ska alltså bli bättre och nå flera. Staden ska också utreda om det är möjligt att utvidga det område för småbåtshamnen som finns i den nuvarande detaljplanen.

Avtalet mellan staden och Mäenpää och sådana avtal som trafikmyndigheterna förutsätter ska också beskrivas bättre.

- De har inte redogjorts tillräckligt tidigare i processen, säger Store.