Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Helo anhåller om lägre vattenfaktura

Från 2014
Uppdaterad 18.09.2014 16:05.
Helo oy i Hangö tillverkar bland annat bastuugnar
Bildtext Helo oy i Hangö tillverkar bland annat bastuugnar
Bild: Yle / Robin Lindberg

Runt 2000 kubikmeter rent vatten har runnit rakt ner i avloppet på bastutillverkaren Helos fabrik i Hangö. Det här hände i april och i juni när en kylvattensventil till ett svetsaggregat var öppen i på grund av ett tekniskt fel.

Bolaget har meddelat till Hangö stad att det befinner sig i en en ekonomiskt utmanande situation. Helo säger sig ha varit tvungen att permittera personal och bolaget önskar därför en sänkning av vattenfakturan.

Men enligt chefen för vatten- och avloppsverket Sanna Varjus så finns det inte grunder till en jämkning av fakturan. Därför föreslås tekniska nämnden i Hangö att anhållan avslås.

Hangö vatten- och avloppsverk har ett likadant anslutningsavtal med Helo som med privatpersoner. Enligt avtalsvillkoren ska kunden följa med sin vattenförbrukning samt ta hand om apparaterna. Dessutom så pumpas det avloppsvatten som uppstår via flera pumpstationer till reningsverket och även rent avloppsvatten ger upphov till energi- och kemikaliekostnader.

Dessutom har nämnden i allmänhet inte beviljat gottgörelser för avloppsvattenavgifter när det gäller läckage.

Artikeln rättades torsdagen 18.9.2014 vid 16-tiden. Formuleringen "ekonomisk kris" var en feltolkning av redaktionen. Formuleringen ändrades till "ekonomiskt utmanande situation" så som det också står i föredragningslistan för tekniska nämnden i Hangö där ärendet behandlades. Också uttrycket "i onödan" ändrades till "på grund av ett tekniskt fel".