Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Vill litteratursällskapet ta hand om Brages pressarkiv?

Från 2014
Uppdaterad 18.09.2014 17:20.
Yle Nyheter: "Jag hoppas arkivet blir en del av SLS" - Spela upp på Arenan

Tiden rinner ut för Brages pressarkiv - och pengarna hotar ta slut. Därför väntar arkivet otåligt på besked av Svenska litteratursällskapet som i dag ska ta ställning till hur framtiden ska se ut för arkivet. Styrelsen möts i Joensuu.

- Jag hoppas arkivet kunde bli en del av SLS, säger direktionsordföranden Jan Sundberg, Arkivet kunde enligt honom stärka SLS en hel del.

Sundberg är trött på turerna kring arkivet och dess framtid. Ingen har velat ta ansvar för arkivet, beklagar han.

- Ändå är arkivet är en föregångare och intressant på många sätt, betonar Sundberg.

Hbl har ett arkiv, Yle har ett arkiv - varför behövs Brages pressarkiv?

- Det unika är att vi sammanför allt, här indexeras allt - lokala frågor, föreningar, personer - alla finlandssvenska tidningar kommer ju hit, säger Sundberg.

Mycket arbete i kulisserna

Det bubblar i kulisserna kring arkivet för tillfället. Utredningskvinnan Aura Korppi-Tommola har gått vidare med sitt utredningsarbete efter de tre alternativen hon presenterade för en tid sedan.

Enligt uppgift har Nationalbiblioteket nu fallit bort som en lösning för Brages eftersom det skulle ha blivit för dyrt. Bibliotekets sökfunktioner motsvarar inte Brages. Bollen är nu hos Svenska litteratursällskapet.

SLS styrelseordförande Fred Karlsson säger till Yle Nyheter inför mötet i Joensuu att han tror man kan komma fram till ett beslut om hur Brages framtid ska organiseras.

- Beslutet kräver inte enighet av styrelsen, säger han. Beskedet torde vara klart på torsdagen vid 15-tiden.

Det finns också planer på att återigen uppvakta undervisningsministeriet om arkivets framtid nästa vecka. Sist och slutligen är det en fråga om pengar, eftersom arkivets kassa är tom vid årsskiftet, då det statliga bidraget upphör.

Intresserar också finskspråkiga forskare

Yle Nyheter: "Ett intressant och innovativt arkiv" - Spela upp på Arenan

- Jag fick ett tips av min professor vid universitetet om att Brages kunde ha sådant material jag kunde ha nytta av i min forskning, säger 35-åriga Outi Hupaniittu med film- och televisionsforskning som sitt område.

Hon har gjort sin doktorsavhandling om biografbranschen i Finland i början av 1900-talet och säger sig ha hittat oumbärligt material i pressarkivet.

- Det är lätt att söka här, på ämne eller namn - och för oss historiker säger dödsannonser mycket, förklarar Hupaniittu. Hon har hittat namn och uppgifter på föregångare inom biografbranschen - en del av dem finlandssvenskar - material hon bedömer att hon svårligen hade kunnat komma över annars.

- I stora arkiv söker vi ibland efter nålar i höstackar - här är det lätt att söka, berömmer hon. Personregistersökningen fungerar helt enkelt.

Ur forskarsynpunkt fungerar Brages bra eftersom det systematiska perspektivet är långt - från början av 1900-talet. Arkivet har inte bara material som berör Svenskfinland utan frågor av allmänt intresse i hela Finland. Materialet är inte språkspecifikt, man kan spåra debatter i tiden, till exempel.

De stora dagstidningarna har egna arkiv - Yle har arkiv - varför behövs Brages?

- Många tidningar betjänar främst de egna anställda via sina arkiv, förklarar Hupaniittu vidare. En forskare får inte hjälp lätt, bedömer hon. I Brages finns hela den finlandssvenska pressen samlad.

Brages arkiv är visserligen litet, det finns inga hyllkilometrar av material men ett mindre specialarkiv kan erbjuda god service, funderar hon.

Enligt Hupaniittu dokumenterar Brages den offentliga finlandssvenska debatten eller "minnet" om man så vill. Ändå finns här mycket av nationellt intresse också.

Nytänk i en liten organisation

Hupaniiittu säger att Brages verksamhet inte bara handlar om "dammiga mappar" utan mycket nytänk och innovation står att hämta ur en liten organisation.

- Jag hoppas att utvecklingen kunde få fortsätta så att vi kunde få se frukterna av arbetet. Vid Brages pressarkiv handlar det om att förvalta ett kulturarv, summerar hon.

Några forskare skriver om sina erfarenheter av Brages pressarkiv:
Fredrik Hertzberg: Litteraturhistoria kan skrivas med hjälp av gammalt tidningsmaterial
Michel Ekman: Brages urklippsverk av ovärderlig betydelse
KG Olin: Börja hos Brage
Malin Kivelä: Brages hjälper att skapa tidsbilder

Länktips:
Nytt konsortium ska rädda Brages pressarkiv
Tre alternativ för Brages pressarkiv
Nu klarnar alternativen för Brages pressarkiv
Gemensam fondsatsning ska rädda Brages pressarkiv
Brages pressarkiv nedläggningshotat

Diskussion om artikeln