Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Finlands Bank: Fortsatt låg tillväxt i Europa

Från 2014
Uppdaterad 16.09.2014 15:59.
Finlands Bank i Helsingfors en solig dag
Bildtext Finlands bank befarar att osäkerheten bromsar ekonomin ytterligare

Den spirande uppgången i världsekonomin och framför allt i eurozonen bröts under sommaren i takt med att de geopolitiska spänningarna ökade. Tillväxtutsikterna försämrades betydligt efter en tid av återhämtning i eurozonen.

Enligt Finlands Bank kommer tillväxten i världsekonomin att bli mindre än man tidigare räknade med. Världsekonomin växer i år med 3,2 procent och under åren 2015 och 2016 med 3,7 procent. Finlands bank har också reviderat ner tillväxtprognosen för Europa (EU21) under innevarande år, från 1,4 procent till 1,1 procent. Däremot börjar ekonomin växa an aning snabbare nästa år och under 2016.

- Europeiska centralbanken ECB har gjort en hel del inom penningpolitiken den senaste tiden för att få igång tillväxten den senaste tiden, säger chefdirektör Erkki Liikanen. Han nämner räntesänkningarna i juni och i augusti. Den viktigaste styrräntan är nu nära noll, 0,05 procent.

Dessutom introducerar ECB nästa månad ett köpprogram för säkrade tillgångar och obligationer. Dessa paketerade företagslån (ABS) ska främst skapa likviditet för små- och medelstora företag.

- Om det blir nödvändigt att vidta ytterligare åtgärder mot de risker som den låga inflationen utgör, är ECB berett att tillgripa andra åtgärder, säger Liikanen.

Osäkerheten den största risken

När det gäller den finländska ekonomin är det en riskfaktor som är särskilt tydlig:

- Ser man till den internationella ekonomin är det osäkerheten som påverkar ekonomin på längre sikt därför att den minskar viljan att investera och Finland producerar mycket investeringsvaror. Dessutom skapar det geopolitiska läget ytterligare osäkerhet, säger Liikanen.

Chefdirektör Erkki Liikanen tar åter igen upp kravet på strukturella reformer i ekonomin. Finland har på kort tid drabbats av svåra bakslag då både elektronikindustrin och pappersindustrin har haft motgångar.

- Vi har tappat en del av exportindustrin och den industriella basen. Därför måste den offentliga sektorn anpassas till ekonomins bärkraft och nya företag måste skapas, säger Liikanen.

Finlands Bank räknar med att inflationen i EU21 stannar på en procent nästa år och att inflationen fortsätter att vara låg under de kommande åren.