Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Motorvägar i Esbo föreslås bli boulevarder

Från 2014
Uppdaterad 17.09.2014 16:10.
Bildtext Blir till exempel Västerleden i framtiden en boulevard?
Bild: YLE/Fred Wilén

Färre motorvägar och flera boulevarder kan bli framtiden för Esbo. Fullmäktige ska ta upp ett förslag om att utreda om man kan göra motorvägarna i staden lite mindre, för att göra det möjligt att bygga närmare vägarna.

Det är De grönas Risto Nevanlinnas motion från i våras som nu ska behandlas i stadsfullmäktige den 29 september. Nevanlinna förklarar att om man gör om vägar till boulevarder, så minskar hastigheterna, bullret och utsläppen. Det här möjliggör att man bygger bostäder närmare vägarna, och på så sätt kan Esbo bli en tätare byggd stad utan en stor motorvägsfåra som delar upp staden och till och med enskilda stadsdelar.

Förutom miljövänligare vägar förväntar sig Nevanlinna att en högre bostadstäthet kan hjälpa kollektivtrafiken på traven.

Var ska alla bilar få plats?

Nevanlinna vill i det här skedet inte ta ställning till vilka vägar som borde göras om till boulevarder, och det vill inte heller stadens generalplanechef, Marianne Kaunio. Hon ser däremot ett potentiellt problem med boulevarder.

- Trafikstockningar är definitivt en sämre sida med det här, och det är klart att det här kan ge upphov till det, menar Kaunio.

Trafikstockningarna är ändå inte ett nödvändigt resultat av att man gör om motorvägar till boulevarder. Kaunio tänker sig att en trängselavgift kan hjälpa lite. Det som både Kaunio och Nevanlinna ser som den stora möjligheten är dock kollektivtrafiken, speciellt spårtrafik. Om den görs bättre och attraktivare, så finns det ett mindre behov av bilar. Då Västmetron blir klar förväntas situationen redan bli bättre.

Dessutom kan det mycket väl hända att privatbilismen inte är så stor grej i framtiden som den är nu.

- Utredningar tyder på att framtida generationer inte är så bundna vid bilar som vi är idag, berättar generalplanechef Marianne Kaunio.

Också i Helsingfors har man funderat på att göra om trafiklederna som löper in till centrum till boulevarder.

Enligt en utredning vore speciellt de södra delarna av Tusbyleden och Vichtisvägen lämpliga som bulevarder. Utredningen har gjorts som en del av visionen för Helsingfors år 2050.