Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Protester mot stenkross i Linnusperä i Karleby

Från 2014
Uppdaterad 17.09.2014 10:55.
Företaget Rudus bryter berg i industriområdet Joddböle i Ingå.
Bildtext Arkivbild

277 namn på papper och 351 namn på en nätlista överlämnades i dag till miljövårdschef Michael Hagström i Karleby. Undertecknarna protesterar mot att miljö- och byggnadsnämnden beviljat Morenia Ab tillstånd för en stenkross och anrikning av återanvänd asfalt i Linnusperä.

Undertecknarna kräver att nämnden återtar miljötillståndet, säger en av undertecknarna Pauliina Holmqvist i Linnusperä. Skälen som anförs är hög bullernivå, besvär från stendamm och ökad tung trafik i Linnusperä, Kaustar och Kirilax.

I medborgaradressen riktar undertecknarna hård kritik mot stadens sätt att sköta tillståndsgivningen. Man skriver att handläggaren och beslutsfattarna har totalt ignorerat de förödande effekterna på omgivningen. De är också kritiska till hörandeprocessen och att de fått undermålig information.

Enligt Pauliina Holmqvist gavs miljötillståndet på felaktiga grunder. Enligt beredningen ligger stenkrossen på skogsbruksområde, men Holmqvist säger den ligger bara något 10-tal meter från betesmark.

Besvär har också lämnats in till Vasa förvaltningsdomstol.