Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Borgå halverar antalet omhändertagna

Från 2014
Uppdaterad 18.09.2014 15:48.
broshyrer om fostervård
Bild: YLE/Maja Ottelin

Allt flera finländska barn omhändertas. Men det finns ljuspunkter. I Borgå har barnskyddet lyckats halvera antalet barn som måste placeras utanför hemmet. Förklaringen är att Borgå har trotsat trenderna och anställt mera mänskor för barnskyddet.

Barnskyddet berör många finländare. 90 tusen barn finns inom öppenvården medan 18 tusen är placerade utanför hemmet.
Allt som allt är 18 000 finländska barn placerade utanför hemmet. Det här är ett stort antal och trenden är att placeringarna blir flera.

"Satsar på öppenvården"

En kommun som har lyckats vända trenden är Borgå där barnskyddet under en sju års-period har lyckats halvera antalet placeringar. 2006 placerades 160 borgåbarn utanför hemmet, medan staden var nere i under 80 placeringar förra året.

- Borgå har aktivt satsat på öppenvården och på att stöda familjerna i deras vardag, säger Annika Immonen som är chef för barnfamiljearbetet på Borgå stad. Det kan handla om att organisera upp ett kaos som finns i hemmen, säger Immonen. I familjer med många barn och trötta föräldrar har vi hjälpt föräldrarna göra upp ett dagsschema.

"Stora effekter på kostnaderna"

Annika Immonen.
Bildtext Annika Immonen.

I Borgå jobbar barnskyddet lika mycket med de vuxna som med barnen. Hela familjen måste må bra för att barnen ska må bra.

- Och det här har haft stora effekter på kostnaderna, säger Immonen. En anstaltsplacering för ett barn kostar över 10 000 euro per månad.

- Det är klart att satsningarna på öppenvården har kostat, fortsätter Immonen, men inbesparingarna har trots det varit stora. Det handlar om flera hundratusen euro per år.

"Vi behöver mod att investera bort problem"

Den finländska socialvården är en enorm arbetsgivare som sysselsätter över 120 tusen mänskor och som årligen kostar oss 7,5 miljarder.

- Trots det ligger socialvården i fötterna på hälsovården då bland annat den stora social- och hälsovårdsreformen diskuteras, anser Torbjörn Stoor som är vd för det finlandsvenska kompetenscentret för det sociala området. Kompetenscentret koordinerar utbildning och specialisttjänster i de tvåspråkiga kommunerna.

- Samhället borde ha modet att investera sig bort från sociala problem, anser Stoor. Det är svårare att få medel för den förebyggande vården än för sjukvården. Men vi borde våga investera bort problemena och satsa på de förebyggande åtgärderna.

"Barnskyddet står inför svåra utmaningar"

I Borgå har beslutsfattarna haft mod att satsa på barnskyddet. Under de senaste åren har barnskyddet fått tre nya familjearbetare och 2 socialarbetare.

- Satsningen på öppenvården har inte varit svår att motivera för beslutsfattarna i Borgå, säger Annika Immonen. Tidigare köpte vi den här servicen av privata firmor. Och genom att ta hem den förebyggande vården till staden gör vi stora inbesparingar.

- Barnskyddet står inför svåra utmaningar, avslutar Annika Immonen som är chef för barnfamiljearbetet i Borgå. Ett stort frågetecken är hur kommunerna kommer att jobba med barnskyddet i framtiden. Det är en stor press på barnskyddet och frågan är hur länge vi orkar jobba med en situation som bara växer och växer.

Läs också: "Barnskyddets resurser fördelas skevt"