Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Nej till lokala äpplen i Lojo

Från 2014
Uppdaterad 19.09.2014 15:37.
Jowan, Melvin, Miro och Venla vid Rasebo daghem i Ekenäs.
Bildtext Jowan, Miro, Melvin och Venla vid Rasebo daghem i Raseborg får äta äppelmos av lokala äpplen. I Lojo får dagisbarnen inte göra det.
Bild: Yle/Minna Almark

Ett lokalt äpple som inte har gått igenom en offentlig upphandlingsrunda tas emot väldigt olika i de kommunala köken i Västnyland. I Lojo får äpplet inte hanteras i stadens kök på grund av hälsorisken medan Raseborg däremot gärna ser att kökspersonalen gör äppelmos av det.

Yvonne Althoff är närvårdare på Rasebo daghem i Ekenäs.
Bildtext Yvonne Althoff
Bild: Yle/Minna Almark

Yvonne Althoff, som är närvårdare på Rasebo daghem i Ekenäs, säger att personalen gärna tar emot frukt och bär i mindre mängder.

- Ibland tar någon från personalen med äpplen och vi kan baka i köket eller så kan någon av barnens föräldrar hämta bär eller äpplen som vi tar emot.

Enligt henne kan personalen lita på dem som hämtar bär eller frukt till daghemmet.

- Jag tycker att det är viktigt att man äter mat som man får nära ifrån, säger hon. Samtidigt ser barnen att det faktiskt växer saker nära oss.

Radio Vega Västnyland - Spela upp på Arenan

Onödigt att slänga

Tove Damén-Wikhom är kosthållschef i Raseborg och hon säger att alla stadens skolor, daghem och åldringshem får ta emot och tillreda lokala säsongprodukter som till exempel äppel.

- Vi har kommit överens om att de får ta emot så mycket som de kan hantera, säger hon. Det betyder att de får avgöra om de tillreder dem beroende på vilka resurser de har, som till exempel utrymme i frysen för äppelmos.

Enligt Damén-Wikholm har Raseborg den här policyn eftersom det finns rätt många kök i staden och dessutom är det onödigt att slänga produkter som kunde användas.

- Det är också viktigt att de äldre på åldringshemmen får färska blåbär när det är blåbärssäsong eftersom de kanske kommer ihåg att det sommar tack vare det, säger hon. Vi försöker faktiskt värna om det här.

Riskfritt i Raseborg

Hon ser inga som helst risker med att servera lokala blåbär eller äpplen i stadens kök.

- Jag utgår från att jag har en fullständigt kompetent personal som vet vem som bjuder produkterna till köket och de har nog öga att se om det är bra produkter eller inte.

Bara upphandlade produkter duger i Lojo

I Lojo är linjen precis den motsatta. Nina Virta, som är områdeschef på kosthåll- och städservicen i staden säger att inga produkter som inte har upphandlats får hanteras i stadens kök.

- Om till exempel ett daghem vill ta emot äpplen så får daghemsföreståndaren göra det på egen risk, men äpplena får inte tillredas i köket, säger hon och hänvisar till de hygieniska risker som är är förknippade med produkter som inte har gått igenom alla officiella kontrollkanaler.

Lojos nuvarande upphandlingsavtal när det gäller kosthållet går ut i slutet av 2016. När staden gör nästa upphandlingsrunda, så är planen ändå att lämna en marginal på 20 procent som inte upphandlas. På det sättet får staden möjlighet att köpa till exempel äpplen av lokala producenter i framtiden.

- Men det ska vara en riktig producent som kan redovisa produktens hela livskedja, säger Nina Virta.

"Inte via köket"

I Ingå är det Fazer Food Services som sköter all bespisning i kommunens kök. Där är policyn den samma som i Lojo. En daghemsföreståndare får ta emot lokala säsongprodukter, men de får inte tillredas i köket.

- Vi vågar inte ta den risken, säger Tuuli Åström, som är operativ chef på Fazer Food Services. Om det händer något med barnen så är det i så fall vårt fel.

Gratis äpplen tas emot i Sjundeå

I Sjundeå är det däremot fritt fram att föra äpplen till skolor och daghem. Men kommunen tar bara emot produkter om de får dem gratis.

- Det är inte möjligt att köpa produkter utanför upphandlingsrundan, säger Magnus Malmberg, från tekniska avdelningen i Sjundeå.

Hangö och Raseborg köper också

Både Hangö och Raseborg köper däremot också mindre mängder lokala säsongprodukter. Enligt Tove Damén-Wikholm sker det ändå enbart då staden själv beställer dem.

- Vi köper inte produkter då någon kommer till oss och ber oss göra det, utan då vi har behov av dem, säger hon.

Som exempel ger hon den ekologisk närmatsdag som ordnades i skolorna förra året.

- Då det bjöds det på ekologisk äppelgröt i stadens alla skolor och då köpte vi lokala äpplen, säger hon.

Enligt henne är det möjligt att köpa mindre mängder säsongbetonade produkter till evenemang som inte är återkommande utan en upphandlingsrunda.

Det var tidningen Länsi Uusimaa som först var ute med nyheten.