Hoppa till huvudinnehåll

Ekonomi

Bankerna ovilliga att låna av ECB

Från 2014
Uppdaterad 18.09.2014 16:28.
ECB:s skyskrapa reser sig i Frankfurt.
Bildtext Svalt intresse hos bankerna för ECB:s billiga lån

Europeiska centralbanken ECB bjöd idag ut lån åt de europeiska bankerna till låg ränta, men intresset för lånen var lamt. Bankerna tros vänta till december då liknande lån bjuds ut nästa gång.

ECB bjöd idag ut lån till bankerna för en ränta på 0,15 procent och en löptid på upp till fyra år. Bankerna tecknade lån för 82,6 miljarder euro av en totalsumma på närmare 400 miljarder euro. För marknadsbedömare är det här en besvikelse.

ECB:s mål med dessa riktade långsiktiga finansieringsoperationer är att öka bankernas kreditgivning till den privata sektorn. Det här var den första i en serie på åtta då centralbanken försöker få bankerna att förmedla pengarna till företag som opererar i den reala ekonomin. ECB:s program fortsätter till sommaren 2016. Nästa möjlighet är i december.

Osäkerheten bakom ointresset

Problemet i den europeiska ekonomin är att utsikterna är så dåliga att företagen inte vågar investera, trots att finansieringen nu är billig. Det här är en av förklaringarna till att intresset för ECB:s lån var så blygsamt inom eurozonen. En annan förklaring kan vara att bankerna vill undvika risker i sin utlåning.

De här låneoperationerna är en av de många penningpolitiska åtgärder som ECB har satt igång i år. I juni och i september sänktes styrräntorna och den viktigaste styrräntan är nu nära noll (0,05%).

Dessutom aviserade ECB nya åtgärder för att öka likviditeten hos små- och medelstora företag. Det handlar om att ECB börjar köpa värdepapper som har säkerheter som uppbackning. Dessa paketerade företagskrediter gör det lättare för små- och medelstora företag att omvandla icke-likvida företagskrediter till likvida värdepapper. ECB inleder de här köpen i oktober.

Målet högre ekonomisk tillväxt

Ett av målen med alla de här åtgärderna är att öka inflationen inom eurozonen. Det kan låta konstigt, eftersom ECB:s mål är att vakta på inflationen. Problemet just nu är ändå att inflationen är alltför låg och det finns en risk för fallande priser, det vill säga deflation. ECB:s mål är att hålla inflationen nära, men under två procent.

I slutändan är målet att få fart på den ekonomiska tillväxten via bankernas ökade kreditgivning. Om det här inte lyckas måste ECB ta till ett tyngre vapen, så kallade kvantitativa lättnader, på fackspråk kort och gott QE. Då går ECB in för massiva köp av värdepapper och skuldebrev. Hittills har ECB väntat på en vändning i ekonomin, så att man kunde undvika QE. Men marknadsbedömare anser att de kvantitativa lättnaderna kan komma i slutet av året eller i början av nästa år.

Läs också: Euroräntan sänktes till nästa noll,
ECB – inga radikala beslut trots allt värre kris