Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Tummen upp för centralsjukhuset

Från 2014
Vasa centralsjukhus nya akutpoliklinik
Bildtext Vasa centralsjukhus nya akutpoliklinik

Vasa centralsjukhus får ett gott betyg av sjukvårdsdistriktets invånare. Det visar den invånarenkät som centralsjukhuset genomfört.

På våren genomförde Vasa centralsjukhus en omfattande invånarenkät i distriktet. Resultatet visar att invånarna upplever vården på sjukhuset och samspelet med sjukhuspersonalen som bra eller mycket bra.

Enkäten besvarades av drygt 2000 personer och svaren på de öppna frågorna resulterade i över 100 sidor. Merparten av respondenterna hade antingen besökt sjukhuset i egenskap av patient, 78 procent, eller anhörig, 17 procent.

Av dessa bedömde 51 procent vårdkvaliteten som bra och 30 procent som mycket bra. Även samspelet med sjukhusets personal fick ett utmärkt betyg, 69 procent bedömde samspelet som bra eller mycket bra.

Mer information efterlyses

I enkäten kartlades vad befolkningen anser är viktigt då de väljer vårdplats inom den specialiserade sjukvården. De viktigaste faktorerna som framfördes var vårdkvaliteten, personalens sakkunnighet och kompetens samt patientsäkerheten.

I en vårdsituation ansågs vårdkvaliteten, personalens sakkunnighet och kompetens men även att patienten och läkaren förstår varandra vara det viktigaste. Men över hälften av respondenterna, 54 procent, vill få mera information om verksamheten på sjukhuset. Helst vill de få information via tidningen Hembesöket, medierna samt sjukhusets webbplats.

Invånarna vill särskilt få mera information om nya behandlingar och undersökningar, vårdtillgången och kösituationen samt verksamheten på avdelningar och polikliniker.