Hoppa till huvudinnehåll

Nyhetsskolan

Vartenda ord i en nyhetsartikel är viktigt

Från 2014
Uppdaterad 24.01.2018 12:44.
Läsplatta och anteckningsblock på bord.
Bildtext Nuförtiden går det snabbt att både skriva och korrigera, så gör det och dina läsare tackar!
Bild: Creative commons/Stocksnap.io

Svenska Yles språkstöd Minna Levälahti delar med sig av några goda skrivråd.

Vartenda ord i en nyhetsartikel är viktigt och varje mening ska vara begriplig. Texten ska oftast vara kort, och då kan man inte brodera ut den med långa formuleringar. Förutom punkter, kommatecken och andra skiljetecken behövs det också bindeord som ”men”, ”för”, ”därför”, ”alltså”, ”nämligen”, ”dels – dels” för att det ska bli lättare för läsaren att förstå texten.

Minna Levälahti, språkråd på Svenska Yle.
Bildtext Minna Levälahti
Bild: YLE/Mirjam Heir

Citera rätt men skriv korrekt

När du skriver direkta citat i din nyhetsartikel ska du återge det som den intervjuade faktiskt sade, men ta bort talspråkliga småord som "nog", "ju", "väl" och rätta språkfel och felaktigt bildspråk.

Om Astrid Thors säger att någon gick ”som het gröt kring katten”, vilket jag hört henne säga, ska du ändå skriva det korrekta uttrycket ”som katten kring het gröt”. Om det finns tungt vägande skäl att berätta att någon sade något tokigt ska du återge språkgrodan ordagrant.

Förstå vad du skriver

En nyhetstext ska vara skriven på en ledig och korrekt svenska. Språket får inte vara för talspråkligt men inte heller för högtidligt, byråkratiskt eller ålderdomligt. Använd bara ord som du förstår. Om den du intervjuar använder ett ord du inte förstår, ska du inte vara rädd att fråga: ”Vad menar du med det?” Slå upp i ordböcker och sök på internet om du är osäker på betydelsen.

Skriv de/dem, mig, sig, något, sedan och redan (inte dom, mej, sej, nåt, sen och ren). Använd svenska ord i stället för engelska, finska, slang eller dialekt. Böj lånord på svenskt sätt: hobbyer (inte hobbies), kickar (inte kicks), flera samarbetspartner (utan s på slutet). Det heter en bastu - flera bastur, en video - flera videor, en taxi - flera taxibilar.

Krångla inte till din text med ord som angående, gällande, erhålla och handha, utan använd vanliga ord och uttryck som om, för, få och ha hand om.

Ordböcker.
Bild: Yle/Hedda Jakobsson

Det blir lite tjatigt om ord upprepas för ofta. Om du har fler än två ”bra”, ”trevligt”, ”viktigt” eller ”roligt” i din artikel kan du byta ut dem mot synonymer.

För det mesta ska sammansatta ord skrivas utan bindestreck. Skriv Natomedlemskap och farsdagspresent. Kom också ihåg att skriva ihop orden: det är skillnad mellan rök fritt och rökfritt, svart vinbärssaft och svartvinbärssaft.

Ibland kan man stava ett ord korrekt på två olika sätt. Då har redaktionen oftast bestämt sig för att alltid använda det ena stavningssättet. I SAOL står det att i dag kan skrivas antingen i två ord eller i ett (idag), men språkvårdarna rekommenderar att det skrivs isär. Svenska.yle.fi har också gått in för att skriva i dag och alla andra liknande tidsuttryck i två ord: i går, i morgon, i fjol.

Hitta svar på dina språkfrågor

Om du vill bli en duktig skribent behöver du läsa mycket. Läs inte bara nyhetsartiklar och bloggar utan framför allt skönlitteratur. Lär dig också använda ordböcker, språkappar och webbplatser med språkråd.

  • Webbplatsen Mediespråk.fi innehåller goda språkliga råd för finlandssvenska journalister. Du hittar också en länklista med ordlistor, språkspalter och annat du kan ha nytta av där.
  • Svenska Akademiens ordlista (SAOL) kan du använda bland annat för att kontrollera hur ett ord böjs eller stavas. SAOL finns också på webben och som app.
  • Språkinstitutets databas Ordförrådet ger svar på språkfrågor, i synnerhet specifikt finlandssvenska frågor.
  • Institutet för språk och folkminnen ger svar på de flesta allmänsvenska språkfrågorna i sin frågelåda.
  • TT-språket ger språkråd till svenska medier. Där finns bland annat en lista över nationalitetsnamn.