Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

"Allt fler har det allt sämre"

Från 2014
Uppdaterad 22.09.2014 07:01.
Nadja Suomela
Bildtext Nadja Suomela är chef för socialarbete i Vasa stad.
Bild: Yle/Amanda Bieber

Att den ekonomiska situationen har fortsatt att försämras märks vid socialbyråerna. De arbetslösa blir fler och i familjer som drabbas hårt ekonomiskt mår man sämre. Det säger chefen för socialarbete i Vasa stad, Nadja Suomela.

- Jag är mycket orolig för den här utvecklingen, vi ser just nu att antalet klienter ökar och att de har det tuffare än tidigare, säger Suomela.

Suomela tror att utvecklingen är densamma i hela landet, men i Vasaregionen har man länge kunnat skryta med exempelvis lägre arbetslöshetssiffror än i landet som helhet.

- Vi har fortfarande lite bättre siffror än genomsnittet, men läget börjar nu bli svårt också hos oss. De som till exempel tidigare fick snuttjobb och vikariat får det inte längre, säger Suomela.

Den som blir arbetslös idag vänder sig knappast till socialbyrån imorgon, de flesta klienter knackar på hos socialen först när det verkligen kniper, beskriver Nadja Suomela.

- Det gör mig orolig för att vi just nu bara ser början av det hela, och samtidigt blir vi inte fler här i personalen heller, säger Suomela.

Behöriga socialarbetare en nyckelfråga

Att socialarbetarna på många håll är för få och tyngs av för mycket arbete är en fråga som ständigt lyfts upp. För Vasas del slogs larm senast i februari. Då rapporterade socialarbetarnas fackorganisation Talentia att förtvivlade och utarbetade anställda i Vasa hade tagit kontakt med dem.

- Vi har inte fått mer resurser sedan dess och frågan är fortfarande lika relevant, säger Nadja Suomela.

Samtidigt vill hon lyfta upp också en positiv utveckling:

- Sedan i våras har vi gått från tre till tio behöriga socialarbetare och det spelar oerhört stor roll i vårt arbete att klienterna möter personal som har kompetensen att hjälpa dem, säger Nadja Suomela.

Här är utbildningen av socialarbete en nyckelfråga enligt Suomela.

- De som nu har börjat jobba hos oss har fått sin examen vid den utlokaliserade utbildningen i Vasa, så vi ser direkt resultat av de här utbildningspolitiska satsningarna, säger Suomela.

Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet inleder i höst en ny omgång av den utlokaliserade utbildningen i Vasa, med ekonomiskt stöd bland annat från Vasa stad.

Detta gör att Suomela och hennes kolleger kan se fram emot att ytterligare socialarbetare med formell behörighet kommer ut på arbetsmarknaden om något år.

Vårdreformen oroar

Samtidigt som socialarbetarna stretar vidare med knappa resurser och ökande antal klienter hänger även kommande strukturförändringar över dem, däribland den stora vårdreformen. Och ingen förbättring har skett i debatten kring reformen anser Suomela.

- Trots att vi otaliga gånger påtalat problemet med att socialvården glöms bort i diskussionerna om vårdreformen så märker vi ingen skillnad, vi nämns alltid som en parentes i frågan där specialsjukvården och de andra riktigt stora bitarna dominerar, säger Suomela.

Suomela är orolig för att mycket gott arbete ska gå förlorat i reformen, där Vasa enligt planerna väntas uppgå i Åbo vårddistrikt.

- Det händer många saker samtidigt nu. Vi får troligtvis en ny socialvårdslagstiftning nästa år och i den finns det mycket bra tankar, men bara om vi också får resurser för att förverkliga dem, säger Suomela.

En ny lagstiftning och en stor reform nästan samtidigt gör att Suomela bekymrar sig för dem som är beroende av socialvården.

- Socialvårdens klienter är generellt en tyst grupp, de är utsatta och har sällan ork eller resurser att ställa sig på barrikaderna, säger Suomela och frågar vidare:

Hur ska klienternas röst kunna höras i den här reformen när vi som jobbar i branschen knappt vågar tro att vi kommer att höras? Och vem ska driva våra klienters intressen när politikerna enbart har tid och intresse för de större helheterna?