Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Framtidens elnät byggs i Sundom

Från 2014
Uppdaterad 23.09.2014 11:56.
Sundom elcentral
Bildtext Elstationen i Sundom. Sundom är ett passande pilotområde med en blandning av jordkablar och luftledningar.
Bild: Yle/Amanda Bieber

Sundom får ett smart elnät. Med projektet hoppas man kunna minska på elavbrotten och sporra folk att installera solpaneler. Satsningen görs av ABB, Anvia, Vasa Elektriska och Vasa universitet.

Framtidens elnät byggs i Sundom

1:46

Ett smart elnät betyder att det finns automation i nätet som upptäcker fel, kan isolera det område i nätet där felet finns och sedan återställer strömmatningen till den friska delen av nätet. Det säger Dick Kronman, som är chef för affärsutveckling på ABB.

Dick Kronman
Bildtext Dick Kronman
Bild: Yle/Amanda Bieber

Varför just Sundom?

Sundom är väldigt representativt för Finland i stort: det är ett blandnät, förklarar Kronman. Det finns både luftburna ledningar och kabelnät. Det finns gammalt nät och nybyggen.

En annan motivering till varför det blev just Sundom var tillgången till vindkraft. Men framtiden för vindmöllan i Sundom är minst sagt osäker.

Hur påverkas projektet om vindmöllan läggs ner?

- I princip påverkas projektet inte. Å andra sidan tror jag inte att möllan kommer att stängas. Men projektet kommer att fortsätta oberoende, säger Kronman.

Det heter också att man ska skapa lösningar som gör det möjligt att utnyttja solkraft. Det finns flera möjligheter: Vasa stad har fastigheter i Sundom där man kunde sätta upp paneler men det kan också bli frågan om egnahemshus och privatpersoner.

Juha Rintamäki
Bildtext Juha Rintamäki
Bild: Yle/Amanda Bieber

Det är redan i dagsläget möjligt att koppla solpaneler till elnätet och sälja till sitt elbolag, berättar Juha Rintamäki, vd för Vasa elnät. Och det förekommer också i Vasatrakten.

Elpriset höjs inte

Rintamäki säger att projektet inte kommer att synas i konsumenternas plånböcker.

- Inte i Sundom eller på något annat ställe. Varken så att priserna höjs eller sänks, säger Rintamäki.

Målet är givetvis att kunna sänka priserna i framtiden när elnätet fungerar bättre och inte behöver fixas lika ofta.

Ragnvald Blomfeldt från Sundom Bygdeförening ser positivt på projektet.

- Om det förbättrar säkerheten på elleveransen är det ju positivt.

Blomfeldt ser också med intresse på möjligheten att koppla solpaneler till elnätet. Han hoppas att privatpersoner via projektet får hjälp om de vill installera solpaneler.

Fyra stora aktörer

De fyra stora aktörerna som står bakom projektet är ABB, koncernen Vasa Elektriska, Anvia och Vasa universitet. Projektet beskrivs som unikt också globalt sett och är det första projektet inom ramen för programmet Innovativa städer (INKA).

Varje part har ett eget mål med projektet. ABB kommer att testa sin senaste automatiserade felhanteringsteknik med vilken det ska bli lättare att lokalisera och åtgärda fel i nätet.

Anvias fibernät möjliggör överföring av digital mätdata. Informationen samlas vid Anvias servercentral där den finns tillgänglig för projektets aktörer. Via det här kan Vasa universitet undersöka effekterna av kabeldragning i jord och elnätsautomationen.

För Vasa Elektriskas del hoppas man förbättra leveranssäkerheten. Enligt kommande ändringar i elmarknadslagen får enskilda elavbrott på detaljplanerade områden som orsakas av stormar eller snöoväder inte överskrida sex timmar.

Planen är att forsknings- och utvecklingsdelen av projektet ska kosta cirka 4,2 miljoner. Här står innovationsfinansieringsverket Tekes för en del av kostnaderna. Man har också sökt om EU-pengar från programmet Horizon 2020.

Utöver det tillkommer investeringskostnaderna som de inblandade parterna står för själva.

Artikeln uppdaterad: Det finns inte en gräns på sex timmars elavbrott årligen som tidigare skrevs. Det är enskilda avbrott orsakade av stormar eller snöoväder som inte får överskrida sex timmar.