Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Flickor och pojkar föreslås kissa i samma toalett

Från 2014
Uppdaterad 24.09.2014 15:23.
Toalett
Bildtext I Esboskolorna vet man snart inte om det är en flicka eller pojke i båset bredvid.
Bild: iStock/innovatedcaptures

Unisextoaletter behövs i skolorna i Esbo. Det här anser ungdomsfullmäktige i en motion. Orsaken är att unisextoaletter kan underlätta för dem som är osäkra på sitt eget kön.

Enligt ungdomsfullmäktiges motion har man fått respons från fältet att det behövs gemensamma toaletter för flickor och pojkar i skolorna i Esbo. Nu är nästan alla skoltoaletter endera för flickor eller för pojkar. Det här kan föranleda problem för dem som är osäkra på sitt eget kön och inte vet till vilken toalett de ska gå.

- Unisextoaletter kan vara speciellt viktiga för de här ungdomarna, säger ungdomsfullmäktiges ordförande Nicholas Kujala i motionen.

Flickorna klagade på snuskiga toaletter

Unisextoaletter finns redan i vissa skolor. I till exempel Esbovikens grundrenoverade skola och i bildkonstgymnasiet i Helsingfors är alla toaletter unisex.

- Man märker inte ens att man använder en unisextoalett istället för en flicktoalett. Toalett som toalett, säger Tuuli Karhunen som går i bildkonstgymnasiet i Helsingfors.

I samband med att skolan i Kaitans renoverades ändrades alla toaletter till unisex, men efter att flera flickor klagade på att toaletterna hade blivit snuskiga försvann unisextoaletterna.

Enligt ungdomsfullmäktige är det en bra möjlighet att i samband med att mögelskadade skolor renoveras också göra om toaletterna till unisex.

- På det här sättet görs förändringen nästan obemärkt och många unga kan dra en suck av lättnad. Ungdomsfullmäktige kräver inte att alla skoltoaletter i framtiden ska vara unisex, men föreslår att åtminstone en del av toaletterna i jämställdhetens namn ska vara det, står det i motionen.

Kujala: Gammalmodigt att dela in toaletter enligt kön

Ungdomsfullmäktiges ordförande Nicholas Kujala säger till Yle Huvudstadsregionen att en indelning av toaletter enligt kön är föråldrat.

- Det är gammalmodigt. Finns det ett behov av unisextoaletter ska sådana också inrättas. Men man ska också beakta elevernas åsikt och i sista hand är det skolan som ska bestämma hur man gör. Om eleverna i en skola inte ser några skäl till unisextoaletter ska skolan inte heller tvingas till det, säger Kujala.

Han säger också att unisextoaletter kan udnerlätta i skolor där könsfördelningen inte är jämn.

- Om det till exempel finns långa köer till flickornas toalett och ingen kö till pojkarnas kan unisextoaletter underlätta det här och vem som helst kan gå till vilken toalett som helst.

Artikeln uppdaterades klockan 16.26 med Nicholas Kujalas kommentarer.
Denna artikel är skriven inför ungdomsfullmäktiges möte den 23.9. Artikeln baserar sig alltså på ett förslag. Ungdomsfullmäktige godkände motionen med vissa förändringar.