Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

De unga får mycket ut av Erasmus

Från 2014
Uppdaterad 03.05.2016 14:50.
Yle Nyheter: Erasmus för unga skapar möjligheter - Spela upp på Arenan

EU:s utbytesprogram Erasmus ger studerande värdefulla erfarenheter, vilket också leder till att de har lättare att hitta jobb, visar en undersökning som EU-kommissionen gjort.

Studerande med internationell erfarenhet klarar sig betydligt bättre på arbetsmarknaden efter examen, och löper hälften så stor risk att bli långtidsarbetslösa jämfört med dem som inte har studerat eller praktiserat utomlands.

Fem år efter examen är arbetslösheten bland de som deltagit i Erasmusutbyte 23 procent lägre än bland de som inte gjort det.

Undersökningen visar att de flesta arbetsgivaren söker sådana personlighetsdrag som till exempel tolerans, nyfikenhet och problemlösningsförmåga.

Erasmuspraktikanter visar också mer entreprenörsanda än praktikanter som stannar i hemlandet.

Flexibilitet gällande boende är också utmärkande för personer som vistats utomlands eftersom 93 procent av studenterna med internationell erfarenhet kan tänka sig att bo utomlands i framtiden medan bara 73 procent av dem som stannat kvar i samma land under studierna.

Utvärderingen gäller svar från närmare 80 000 personer, både studenter och anställda vid företag.

Vanligt att hitta livspartner via Erasmus

Vidare visar det sig att många Erasmusstudenter hittar sitt livs kärlek under utbytestiden.

Enligt undersökningen träffar 27 procent sin livspartner under sitt Erasmusutbyte.

Kommissionen bedömer att det kan finnas ungefär en miljon barn till "Erasmuspar".

Erasmus+ ska bli ännu bättre

Under åren 2014–2020 kommer det nya programmet Erasmus+ att ge fyra miljoner personer möjlighet att åka utomlands. Bland dem är två miljoner högskolestuderande och 300 000 högskoleanställda.

Programmet ska också finansiera 135 000 student- och personalutbyten med utomeuropeiska partnerländer.

Erasmus+ innefattar också ökat språkligt stöd, flexiblare regler och ytterligare stöd till personer med särskilda behov eller som kommer från missgynnade miljöer eller avlägset belägna områden.