Hoppa till huvudinnehåll

Hobby och hantverk

Torkställning av gammal spjälsäng

Från 2014
Uppdaterad 25.09.2014 12:24.
Lees torkställning av spjälsäng
Bildtext Lees torkställning av spjälsäng
Bild: YLE/Strömsö

Har du en trasig eller bortglömd spjälsäng i förrådet så har du ypperligt material till en mycket behändig torkställning. Till den här torkställningen behövs två långsidor från en spjälsäng. De skruvas fast på väggen så att golvytan blir fri. Man kan endera använda båda delarna eller bara den ena beroende på hur mycket tvätt man har att torka. En bra lösning i ett litet badrum eller för trångbodda. Dessutom är det mycket lätt att städa och tar behändigt lite plats nerfälld och undanstädad på väggen. Snyggt är det också!

Strömsö inslag: Torkställning av spjälsäng - Spela upp på Arenan

Du behöver:

två långsidor från en spjälsäng
extra trämaterial som är lika brett och tjockt som ändorna på spjälsängsdelarna.
fyra gångjärn med skruvar
snöre ca 2 x 110cm
en liten trätapp ca 6-8cm i diameter
haspar med öglor (längden på dem avgör avståndet från taket, här 25cm långa, anpassa efter din egen takhöjd)
två elkabelhållare
skruvar
skruvdragare med borrbett
såg
måttband
penna

Gör så här:

Läs igenom denna arbetsordning i sin helhet innan du börjar på och anpassa den efter ditt eget utrymme och ditt eget material! Det krävs noggranna mätningar under hela processen även om det inte är speciellt utskrivet i beskrivningen.

1. Ta isär sängens delar så att du har två fria långsidor. Beroende på hur spjälsängen är bygd kan det behövas någon form av förstärkning.

2. Såga till de extra klossarna så att de är anpassade efter längd och bredd på spjälsängsdelen, dessa blir distansklossar för den övre delen av torkställningen. Längden av bitarna är beroende på hur högt du vill ha den nedre torkdelen från golvet. De bör vara åtminstone ca 12 cm för att rymma gångjärn, fastsättningsskruvar och haspfunktion samt snörets fastsättning.

3. På den ena klossen görs en haspanordning. Borra hål först från kortsidan rakt in – anpassat efter tjockleken på trätappen. Hålets djup bör vara ca 5 cm. Borra sedan ovalt hål från sidan (2,5 cm från kanten, och så att den ovala öppningen blir ca 2,2 cm hög) – där skruvas en skruv in som fungerar som handtag till trätappen så att den kan föras upp och ner i hålet. Tappen ska vara helt rörlig så att hela tappen går helt in och sen faller ut ca 1,7 cm när den skjuts ut.

4. Gör försänkning och såga till en liten skåra för fastsättning av snöret på baksidan av klossen bredvid haspanordningen. Gör samma fastsättning för snöret på den andra klossen. Skruva in en liten skruv halvvägs i försänkningen och knyt snöre runt, skruva fast skruven helt, klipp av snörändan och bränn ändan om det är nylonsnöre.

5. Förborra hål och gör försänkningar mitt på båda klossarna för fastsättning i väggen.

6. Mät ut och förborra hål för gångjärnen upptill på klossarna.

7. Fäst gångjärnen i ändorna på den ena spjälsängen.

8. Fäst hasparna i spjälsängsdelen på utsidorna t ex 39cm från ändorna (motsatt ända från gångjärnen) – anpassa placeringen av dessa enligt längden på din spjälsängsdel, denna är ca 120cm lång.

Lees torkställning av spjälsäng
Bildtext Torkställning av spjälsäng
Bild: YLE/Strömsö

9. Mät ut och fäst hasparnas öglor på rätt ställe i taket, räkna med avståndet från väggen, lika mycket som träbiten är tjock.

10. Fäst små kabelhållare på yttersidorna av spjälsängsdelen så att de kan hålla hasparna på plats när de inte är upphängda i taket. Så undviker man att ha dem okontrollerat dinglande.

11. Kontrollera måtten för fastsättning av trädelarna på väggen, ta med gångjärnen i beräkningen och öglornas placering. Skruva fast bitarna i väggen på rätt höjd och fäst sedan gångjärnen i klossarna. Nu är den övre delen av torkställningen på plats

12. Mät ut var den undre spjälsängsdelen kommer på väggen, dess övre kortsida ska passa precis under träklossarna.

13. Skruva fast gångjärn på insidan av den andra spjälsängsdelen och skruva fast på rätt plats på väggen.

14. Fäll upp delen mot väggen, för upp haspen, måla ändan av trätappen med t ex rödtavelkrita och för ner den mot ändan där den möter den undre spjälsängsdelen. Nu har du markering var tappens hål ska komma. Borra det.

15. Fäll ut den nedre spjälsängsdelen från väggen och kontrollera vilken lutning du vill ha på den när den är utfälld. Fäst snörens ändor i de övre ändorna av spjälsängsdelen. T ex genom att borra hål och fälla in knutarna eller genom att använda små skruvar med öggla att knyta fast bandet i.

16. Nu kan man endera fälla ut den nedre delen eller fälla upp den mot väggen beroende på behov och användning och den övre delen kan endera vara uppfälld mot taket eller vikas ner ovanpå den nedre delen så är allt undanstädat på väggen och tar minimalt med plats.

Mer om ämnet på Yle Arenan