Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Apotekskunder i Lovisa får ge sig till tåls

Från 2014
Uppdaterad 24.09.2014 07:57.
apoteket i lovisa
Bild: YLE/Stefan Härus

Apoteket i Lovisa planerar förbättringar, men de kan genomföras tidigast 2016. Nu funderar man på lösningar och förbättringar som går att göra i det skyddade huset vid torghörnet.

Den socialdemokratiska kommunalorganisationen i Lovisa har i ett öppet brev klagat på brister i apotekets service.

Köer och besvärliga trappor

Köerna är emellanåt långa och det är brist på sittplatser för de köande. Det är också si och så med integritetsskyddet eftersom de närmaste sittplatserna är för nära betjäningspunkterna.

Det är svårt för rörelsehindrade i rullstol och föräldrar med barnvagnar att ta sig in i apoteket. De ska först ringa på en klocka så kommer personalen och lägger ut rullstolsramper.

I brevet klagar man också på att sortimentet av självköpsprodukter är litet.

Apotekaren i Lovisa, Anja Järvinen är medveten om att servicekonceptet är gammalmodigt, men hon är bunden av hyreskontraktet. Hon har förbundit sig att behålla interiören i apoteket oförändrat tills hyrestiden går ut. Det gör det i slutet av 2015.

Den respons apotekaren hittills har fått av kunderna har gett henne uppfattningen att majoriteten av Lovisaborna vill ha kvar sitt apotek vid torghörnet och miljön i apoteket oförändrad. Men nu måste en 34-årig era i apotekets 260-åriga historia ta slut. Servicen i den här formen fyller inte längre kundernas krav och behov, säger Anja Järvinen.

Utmanande objekt

Apotekare Anja Järvinen för diskussioner med hyresvärden om vilka förändringar som går att göra i den gamla byggnaden, som är ett skyddsobjekt. Förhandlingar har förts redan tidigare och man funderar också på andra möjliga utrymmen för apoteket. Men kunderna vill att apoteket ligger centralt och nära hälsocentralen. Då är alternativen få.

En annan utmaning är också att apoteket borde utöka sin service med hälsotjänster. Det är meningen att apoteken ska bli en fast del av hälsotjänsterna i samband med social- och hälsovårdsreformen. Hur den verksamheten kan inrymmas tillsammans med större kundutrymmen, större självbetjäningspunkt och traditionell apoteksservice i nuvarande lokalerna kräver noggrann planering.

Ett sätt att få apoteket mera tillgängligt för rörelsehindrade är att öppna en sidodörr till apoteket i väggen mot Nordea. Om det är möjligt måste också redas ut.

Anja Järvinen nämner också möjligheten att öppna en betjäningspunkt invid riksväg 7 för att minska belastningen på apoteket i centrum. Hittills har det inte varit möjligt, betjäningspunkterna är en serviceform avsedd för glesbygden med långa avstånd och dåliga kommunikationer till närmaste apotek.