Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Jakobstadsnejdens telefon vill ha lokala ägare

Från 2014
Uppdaterad 24.09.2014 07:09.
Maria Höglund
Bild: YLE/Patrik Enlund

I Jakobstadsnejdens Telefon är det regionala ägandet skyddat till skillnad från Anvia. Telefonbolagets styrelse har fått fullmakt att köpa in egna aktier till gängse pris.

Jakobstadstelefon värnar ägandet

1:30

Gängse pris på en aktie i Jakobstadsnejdens Telefon är 720 euro. Priset har varit stabilt de senaste åren. Annat var det för ett 10-tal år sedan då spekulanter var ute efter bolaget. Vd Maria Höglund minns den tiden.

- De var väldigt aktiva och skickade brev till alla aktieägare och annonserade i tidningen, säger Höglund.

Men tanken på ett lokalt ägandet visade sig starkare än spekulanternas vidöppna börs. Det blev inte så många som sålde och 2007 beslöt bolagsstämman att styrelsen får köpa in egna aktier till gängse pris. Nu köper man aktier om ägarna avstår. Ofta handlar det till exempel om dödsbon.

- Man kan se det som ett sätt att skydda sig, säger Höglund.

Hushållen majoritetsägare

Telefonbolaget äger nu 18 procent av de egna aktierna. Den stora majoritetsägaren är fortfarande enskilda hushåll som har cirka 60 procent. Resten av ägarna består av lokala företag, kommuner och samkommuner.

- Det är ju inget självändamål med lokalt ägande, säger Höglund. Det handlar om att jobba för regionen på lång sikt och då kommer ägarnas vilja till uttryck.

Som exempel nämner Höglund att Jakobstadsregionen har det bäst utbyggda fibernätet i landet enligt kommunikationsverket. Prissättningen är en annan fråga där ägarnas intressen har lyfts fram. Sveriges TV uppfattas som viktig i vår region och tjänsten prissätts därför annorlunda och förmånligare än i landet i övrigt.

- Fördelen med ett regionalt ägande är att man kan värna om det som är viktigt.

Jakobstadsnejdens telefon ab omsatte 14 miljoner euro 2013. Antalet anställda var 60. Avkastningen på eget kapital var 14,7 procent.

- Bland telecombolagen hör telefonbolaget till de bästa i klassen, säger vd Maria Höglund.