Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Furubostiftelsens ekonomi i kris

Från 2014
Uppdaterad 25.09.2014 06:24.
furubo västergård i nagu
Bildtext Furubostiftelsen behöver pengar för att renovera radhusen i anslutning till Grannas.
Bild: Yle/Johanna Ventus

Furubostiftelsens ekonomi är körd i botten. Stiftelsen äger de radhus som ligger i direkt anslutning till Grannas servicehus och för äldreomsorgen i Nagu skulle det vara en katastrof om lägenheterna försvann.

yngve lindqvist, ordförande för furubostiftelsen i Nagu
Bildtext Enligt Yngve Lindqvist måste Pargas stad skjuta till pengar annars tvingas Furubo kasta in handduken.
Bild: Yle/Johanna Ventus

Furubos 25 radhuslägenheter ligger i omedelbar närhet till Grannas servicehus och är en förlängning av äldreomsorgen i Nagu. I lägenheterna bor äldre personer som är i så pass bra skick att de klarar sig hemma men ändå vill bo nära centrum och service.

I Västergårdlängan, som är de radhuslägenheter som ligger närmast Grannas, bor åldringar som behöver mer tillsyn och hjälp av hemvården.

Minus 20 000 euro bara i fjol

Läget är bra men lägenheterna börjar vara gamla och är inte ändamålsenliga. Dessutom är Furubos ekonomi ytterst ansträngd och stiftelsen har knappt råd med underhåll, än mindre renoveringar. Enligt styrelseordförande Yngve Lindqvist börjar gränsen vara nådd.

- Ekonomin är mycket ansträngd. Till stor del beror det på att stiftelsen efter kommunsammanslagningen inte fått något bidrag från staden, säger Lindqvist.

Stiftelsen grundades i tiderna av Nagu kommun, Nagu församling och Röda Korsets avdelning i Nagu. Medan Nagu ännu var en egen kommun fick stiftelsen årligen bidrag för sin verksamhet.

Men enligt Lindqvist har man inte sett av några pengar sedan sammanslagningen. Det har satt sina spår och i fjol gick stiftelsen back med 20 000 euro och året innan visade kassan minus 60 000 euro.

- Så här kan det inte fortsätta. Vi måste nå en lösning. Antingen måste vi sälja ut lägenheterna på den privata marknaden eller så måste staden komma emot.

Arv kan bli räddningen

Paula Sundqvist, Social-och hälsovårdsdirektör i Pargas
Bildtext Enligt T.f social- och hälsovårdsdirektör Paula Sundqvist kan ett danaarv blir räddningen.
Bild: Yle/Johanna Ventus

Att sälja lägenheterna skulle vara mycket illa för äldreomsorgen i Nagu då Grannas servicehus redan nu har svårt att svälja det stora behov som finns inom åldringsvården.

Enligt tf. social- och hälsovårdsdirektör Paula Sundqvist är radhusen mycket viktiga för Pargas stad men någon möjlighet att stöda stiftelsen som på Nagu kommuns tid finns inte. Däremot finns en möjlighet att, precis som när ett gruppboende på området renoverades för ett par år sedan, använda ett danaarv.

Ett danaarv är ett arv efter en person som inte har några arvingar och det aktuella arvet ska uttryckligen användas för äldreomsorg i närheten av Grannas.

- En arbetsgrupp håller just nu på att utreda behovet av intensifierat boende i hela Pargas stad. Vi kommer att under nästa möte i början av oktober ta upp frågan om det är möjligt att använda arvet till Furubos radhus, säger Sundqvist.