Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Regionförvaltningsverket reagerar på läget vid Hongas servicehus

Från 2014
Uppdaterad 26.09.2014 14:25.
Skylt till Hongas servicehus
Bildtext Hongas servicehus i Borgå
Bild: Yle/Carmela Walder

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har fått in två av varandra oberoende anmälningar om missförhållanden vid servicehuset Hongas i Borgå. Regionförvaltningsverket ser det alltid som en stor sak om det handlar om misstankar om brister i grundvården.

I de två anmälningarna påpekas flera brister i vården på Hongas. Det handlar om att personalen har bytts ut ofta och om brister i grundvården. Det har varit oklart om hur arbetet ska fördelas och hur mycket personal som behövs. Det har skett fel då mediciner har delats ut och arbetet har upplevts som tungt.

Den ena anmälan kom in i månadsskiftet juli-augusti, den andra den femtonde september. Regionförvaltningsverket vill inte gå närmare in på vem som har lämnat in anmälan på grund av att de som har gjort det har bett om anonymitet.

Arbetet koordineras

Ärendet ska beredas å det snaraste och Regionförvaltningsverket ska fatta beslut om vilka åtgärder som ska vidtas. Olika myndigheter ska koordinera arbetet sinsemellan och Regionförvaltningsverket ska reda ut vad Borgå stad redan har gjort. Enligt uppgifter i tidningen Uusimaa har chefen för äldreomsorgen i Borgå Camilla Andersson gjort ett officiellt granskningsbesök vid enheten den sjuttonde september.

Regionförvaltningsverket ser det alltid som en stor sak om det handlar om misstankar om brister i grundvården, såsom det gör i fallet Hongas. Då brukar det ofta bli ett besök på ort och ställe, säger överinspektör Eija Hynninen-Joensivu. Regionförvalningsverket kan göra en egen inspektion på servicehuset Hongas, trots att Borgå stad nyligen har inspekterat vårdhemmet.

Borgå stads chef för äldreomsorgen Camilla Andersson som inspekterade Hongas gick inte att nå för en kommentar på onsdagen. Det gick inte heller att få tag på social- och hälsovårdsdirektör Pia Nurme.

Polisen kan undersöka

De forna arbetstagarna säger sig också ha lämnat in en anmälan till Östra Nylands polisinrättning. Arbetstagarna säger att flera lagar inte har följts. De talar om lagen om service för äldre, lagen om patientsäkerhet och lagen om arbetssäkerhet samt lagen om patienters position och rättigheter.

Kriminalkommissarie Leif Malmberg vid Borgåpolisen säger att polisen åtminstone ännu inte har fått in någon anmälan, men att det kan ta några dagar innan den når fram.
Malmbergs kollega Mia Tuominen säger att polisen har rätt till att starta en förundersökning också om man inte får in en anmälan. Det finns de facto en laglig plikt att starta en utredning om det finns fog att misstänka att allting inte står rätt till.

Allvarliga beskyllningar mot Hongas servicehem i Borgå
Äldrerådet i Borgå: "Nog är det beklämmande"