Hoppa till huvudinnehåll

X3M

Existerar en skola utan mobbning?

Från 2014
Uppdaterad 25.09.2014 16:23.
Ensam ungdom sitter på golvet.
Bildtext Mobbningsfria skolor är tyvärr långt borta tror forskare.
Bild: Yle / Peter Sjöholm

Antimobbningskampanjer rullar ständigt i skolor, men blir det bättre? Är det så att mobbningen är någonting oundvikligt när människor umgås?

Den svenska komikern Karin Adelsköld skrev i fredags ett uppmärksammat inlägg på facebook där hon svarar på en skolmobbares spelningsförfrågan. Med hårda ord ställer hon honom mot väggen för mobbningen hon utsattes för under hela sin skoltid.

Myteriet: Torsdagspodden 250914

Programmet är inte längre tillgängligt

Svenska Yle skrev i går om att barn mobbas redan i dagis.

Myteriet ringde upp Sara Hellsten, magister i utvecklingspsykologi som skrev sin pro gradu om mobbning, och frågade om det kan finnas en skola fri från mobbning.

- Inom forskningen finns det de som anser att på platser där man inte kommer undan och inte väljer vem man umgås med så finns det alltid risk för mobbning. Skolor, fängelser och arbetsplatser är exempel på sådana platser, säger Hellsten.

Omgivningen påverkar

För människor är det ett grundläggande behov att kunna påverka sin omgivning, synas och göra sig hörd. Skolan är en plats där allt är väldigt kontrollerat och styrt, vilket gör att mobbare kanske försöker få utlopp för sitt behov att påverka.

- I en miljö där man ofta är styrd, där andra bestämmer när man ska sitta, stå, när man ska äta, röra på sig eller när man ska prata och vara tyst. Då försöker mobbaren påverka individer i gruppen istället och då är det de svagare eller de som sticker ut som lider, säger Hellsten.

sara hellsten sitter vid sin dator
Bildtext Utvecklingspsykologen Sara Hellsten har skrivit sin gradu om mobbning
Bild: Nina Sederlöf/Yle

Uppfostran lär upp mobbare

Mobbning är ingen kunskap som barn föds med, de lär sig av föräldrar och omgivningen. Verktygen för hur mobbning fungerar finns i våra uppfostringsmetoder menar Hellsten. De vuxna är inte ute för att skada barn med uppfostran, men metoderna som används kan barnen kopiera och använda i mobbningssyfte.

- De vuxna vill med vissa uppfostringsmetoder, som till exempel straff och belöningssystem, skapa obehag för barnet, med baktanken att de ska lära sig något. Ser man på de uppfostringsmetoderna passar de bra in på beskrivningen av mobbning. Det är inte så konstigt att vi ser samma beteende hos barnen sen, säger Hellsten.

Komplext problem

Att definiera vad mobbning är vore viktigt för att säga om man kan bli av med det, men forskare har inte kunnats enas om en klar definition. Människosynen är en central fråga om man vill motverka mobbning. Ett problem är att det finns många sätt att se på mobbaren också,.

- Ser vi mobbaren som en elak individ som behöver sättas på plats eller som en olycklig individ som vill ta ut sitt illamående på andra människor? Eller är mobbaren en socialt skicklig och manipulativ person? Inget har kunnat bekräftas, det kan vara väldigt olika människor.

Mobbningen är inte något som kommer att lösas i en handvändning och skolor kommer knappast bli helt fria från mobbning. Enligt Sara Hellsten är attityden det viktigaste.

- Beteendet är något vi måste tänka på, hur vi bemöter barn, varandra och oss själva.

Mer om ämnet på Yle Arenan