Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Svenska skolfrågan i Lojo fortfarande olöst

Från 2014
En gul skola i Lojo där de svenska barnen går i skola.
Bildtext Solbrinkens skola har för många elever i förhållanden till sina kvadratmeter visar en utredning, men sektionens ordförande Roger Weintraub vill att uträkningarna per skola görs på samma sätt.
Bild: Yle/Börje Broberg

Det är fortfarande oklart var de svenska barnen i Lojo ska gå i skola och daghem i framtiden. Svenska utbildningssektionen vill ha klarare siffror innan den är beredd att fatta beslut, säger ordföranden Roger Weintraub (Saml.).

Frågan har varit aktuell i ett år i Lojo och flera olika lösningar har diskuterats.

I april gav Lojo stadsstyrelse utbildningsnämnden i uppdrag att hitta en permanent lösning på frågan.

Tjänstemännen har föreslagit att femte- och sjätteklassarna i Solbrinkens skola och Virkby skola flyttar till Källhagens skola. Den svenska utbildningssektionen har i stället föreslagit att det byggs baracker.

Oklara siffror?

Sektionen möttes på onsdagen (24.9) och beslutade då att beslutsfattare och tjänstemän ska träffa föräldrar innan man fattar beslut. Sektionen vill också ha tydligare siffror än de som visades på mötet, säger Roger Weintraub.

- De siffror som presenterades ska tas med en nypa salt. I vissa skolor har man räknat barn per alla kvadratmetrar i skolan medan man i andra skolor inte har gjort det. Vi vill ha jämförbart material.

För många och för få elever samtidigt

De siffror som presenterades på mötet visar att lågstadieskolorna Solbrinken och Virkby har för många elever jämfört med rekommendationer från utbildningsstyrelsen. Solbrinken har 15 elever för mycket och Virkby 18 elever för mycket.

Däremot har Källhagens skola (klasserna 7-9) och Virkby gymnasium för få elever i förhållande till sina kvadratmetrar. Där skulle det rymmas ytterligare upp till 182 elever.

På daghemmet Laban lever barnen för trångt enligt rekommendationerna medan barnen på daghemmet Petter & Lilla My har mera rum än rekommendationerna.

Rekommendationerna är 7 kvadratmeter per barn och i Laban har barnen 6,29 kvadratmeter var.

I Petter & Lilla My har barnen 8,11 kvadratmeter per person.

Elevprognoser

Roger Weintraub säger också att det är oklart hur elevprognoserna ser ut de kommande åren.

Enligt en del siffror skulle antalet svenska elever i Lojo minska drastiskt de kommande åren.

- Då behöver vi väl knappast göra någonting alls eftersom bristen på barn löser problemen.

Läs också:
Lojoföräldrar: Flytta inte våra barn!
Björn Heir: Alla förslag om Lojoskolor dåliga
Hela Virkby skola föreslås flytta till Källhagen
Förvirring kring Lojoskolor
Nya paviljonger istället för skolflytt i Lojo
Oklart hur Lojo löser svenska dagisträngseln
Ingen skolflytt i Lojo