Hoppa till huvudinnehåll

Samhälle

”Är du orolig ska du använda handsfree”

Från 2014
Uppdaterad 09.10.2014 14:19.
Forskare Sami Kännälä på Strålsäkerhetscentralen med mobiltelefon.
Bildtext Forskare Sami Kännälä på Strålsäkerhetscentralen i rummet där myndigheten mäter olika mobiltelefoners strålningsnivåer.

Strålsäkerhetscentralen ser inga risker med en normal användning av mobiltelefoner. Ändå rekommenderar de att barn och ungas mobiltelefonanvändning ska begränsas.

Det är svårt att ge ett heltäckande svar på frågan om strålningen från mobiltelefoner kan vara farlig. Mobiltelefoner har använts under en ganska kort tid och ett eventuellt samband mellan cancer och den långtidsverkande strålningen från mobiltelefoner är inte helt klarlagd. Det finns vissa tecken som tyder på att det kan finnas ett samband mellan ökad risk för hjärntumör och att ringa med mobilen vid örat.

Programmet är inte längre tillgängligt

Strålsäkerhetscentralen (Stuk) har följt med olika studier och även gjort egna undersökningar under åren. Enligt Stuk har man utgående från forskningsresultat inte kunnat bevisa att mobiltelefonstrålning skulle utgöra en hälsorisk.

Ändå rekommenderar Strålsäkerhetscentralen att barn och ungas användning av mobiltelefon bör begränsas.

Riksdagsledamot Eeva Eloranta (sdp) har tagit upp frågan med mobilstrålning i riksdagen. Hon önskar mer upplysning om riskerna.

– Strålsäkerhetscentralen har inte försökt informera tillräckligt mycket om sina rekommendationer för barn och unga, säger hon.

Forskaren Sami Kännälä på Stuk påpekar att förutom rekommendationerna på sina hemsidor upprepar Stuk rekommendationerna i offentligheten, till exempel i samband med intervjuer.

Genom att exempelvis använda handsfree undviker man att utsättas för strålningen, för strålningsnivåerna är som högst riktigt nära mobiltelefonen.

– Då man ringer är mobiltelefonen ofta vid örat och då avges radiovågorna nära huvudet, säger Sami Kännälä.

Mindre strålning från basstationer

Det är på grund av avståndet till strålningskällan som Stuk drar en skiljelinje mellan mobiltelefoner och andra trådlösa sändare såsom trådlösa nätverk eller basstationer. Enligt Stuk finns det inga belägg för att strålning från basstationer eller annan trådlös överföring skulle utgöra en fara för hälsan.

– Strålningen från trådlösa nätverk och basstationer är betydligt lägre än från mobiltelefoner, säger Kännälä.

Henrik Alfthan där en basstation ska byggas
Bildtext Grankullabon Henrik Alfthan

I Grankulla ska tre teleoperatörer bygga varsin basstation. Grankullabon Henrik Alfthan har följt med planerna för masterna och har också fördjupat sig i strålningsfrågan. Han litar inte på Strålsäkerhetscentralens utsago att strålningen från basstationer skulle vara helt ofarlig.

– Av mobiltelefonerna bestrålas man bara en kort tid (under samtal med telefonen mot kroppen) och den är väl i viss mån frivillig. Däremot utsätts man för strålningen från basstationer dygnet runt, och det är svårt att skydda sig mot den, säger han.

Det finns vissa vetenskapliga belägg för att strålningen från basstationer inte är harmlös. År 2012 samlades 29 internationella experter för en forskningsgenomgång och skrev då en rekommendation.

Den här Bioinitiative-rapporten rekommenderar att man borde införa ett gränsvärde på bara 3 - 6 mikrowatt per kvadratmeter för basstationer.

Det gränsvärdet som används i dag är 10 watt per kvadratmeter eller 10 miljoner mikrowatt per kvadratmeter. Det här gränsvärdet kommer från en internationell panel, ICNIRP, och deras gränsvärden används i stor utsträckning i Europa.

Sami Kännälä på Stuk vill inte ta de 29 internationella forskarna från Bioinitiative på allvar.

– Bioinitiative är ingen egentlig panel utan man har samlat likasinnade forskare och gjort rekommendationerna utgående från deras forskning. De här slutsatserna skiljer sig mycket från vad andra internationella paneler har kommit fram till.

Henrik Alfthan i Grankulla känner inte igen den här beskrivningen på Bioinitiative.

– Där är ett 30-tal forskare som anses vara självständiga. Man kan kritisera alla rapporter. Det är omöjligt att jämföra en population som är exponerad med en som inte är exponerad eftersom alla människor är exponerade i dagens läge. Det betyder att alla studier har sina fel och brister.

Lyssna på hela Radar-programmet för att höra vad Strålsäkerhetscentralen säger om att trådlösa nätverk används i skolorna. Radar sänds i radio Vega på fredagen klockan 11.03 med repris på söndagen klockan 12.05.

Läs också: