Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Lyckat FEELIT-projekt i Raseborg

Från 2014
Uppdaterad 26.09.2014 14:15.
Stadens rapport om FEELIT
Bild: Yle/ Patrik Rosström

Raseborgs stad har genomfört ett omfattande arbetshälsoprojekt för att öka de anställdas välbefinnande. Det övergripande budskapet i stadens slutrapport till Arbetarskyddsfonden är att projektet har varit givande och lyckat. Sammanlagt har 993 av stadens anställda deltagit i projektet. Det är ungefär hälften av alla anställda.

Stadens mål har varit att öka motivationen, trivseln och arbetsglädjen bland de anställda.

- Jag vill lyfta fram de sociala aspekterna i det här projektet, säger personalchef Johan Nylund.

- När projektet inleddes 2011 fanns det flera grupper i vilka de anställda egentligen inte kände varandra speciellt väl. Nu har de lärt känna sina kolleger och det har inverkat klart positivt på både arbetsgemenskapen och arbetet, konstaterar Johan Nylund.

Miniatyrmodell av kontorslandskap.
Bild: YLE/Rolf Granqvist

1300 förslag till utveckling

De anställda har samlats gruppvis beroende på var och med vad de arbetar. En stor del av arbetet har gått ut på att skapa ett bättre arbetsklimat och låta de anställda komma med förslag till förbättringar. De anställda har sedan jobbat vidare med att förverkliga förbättringar av själva arbetet, arbetsklimatet och också ledarskapet. Projektet har lett till ungefär 1300 konkreta utvecklingsåtgärder.

En förhoppning var också att projektet kunde leda till färre sjukskrivningar och färre förtidspensioneringar.

- Förtidspensionerna har blivit färre medan sjukfrånvaron har ökat lite grann under projektåren om vi jämför med åren före projektet, konstaterar Johan Nylund.

- I jämförelse med många andra städer och kommuner har Raseborg ändå under alla dessa år haft en väldigt låg sjukfrånvaro.

Fortsättning följer

Projektet, som var treårigt, genomfördes under åren 2011 till 2013. Ett drygt femtiotal grupper bestående av mellan 10 till 35 personer deltog i projektet. I slutet av år 2013 fattades det beslut om att projektet ska få en fortsättning. I Raseborgs budget för 2014 gavs möjlighet för ytterligare fem grupper att träffas och jobba enligt FEELIT-modellen.

- Dels fanns det grupper som stod i kö som inte hann delta i projektet före utgången av 2013, dels vill vi fortsätta med det här arbetet och ge fler anställda den här möjligheten.

- Budgeten skrivs ju för ett år i taget men målet är att fortsätta arbetet.

FEELIT i Raseborg har gjorts som ett samarbete mellan Raseborgs stad och Skärgårdens Arbetshälsoakademi i Kasnäs. Under åren 2011 till 2013 finansierades FEELIT dels med medel ur Arbetarskyddsfonden. Arbetarskyddsfonden bidrog med 91 700 euro vilket är ungefär en tredjedel av de totala kostnaderna.

FEELIT står för:
Förebyggande
Engagemang
Energia (energi)
Leadership (ledarskap)
Inspiration
Työkyky (arbetsförmåga)

Läs också:
Raseborg satsar på personalen
Mindre sjukfrånvaro inom Raseborgs stad ifjol

Diskussion om artikeln