Hoppa till huvudinnehåll

Samhälle

Jordprov hålls hemliga

Från 2014
Uppdaterad 04.05.2016 14:00.
måsar efter en harv på åker
Bildtext Jordbrukarnas markanalyser är hemliga.
Bild: YLE/Christer Finne

Alla jordbrukare som får miljöstöd måste ta jordprov på sina åkrar. Men jordanalyserna är hemliga. Det här trots att 40 procent av åkrarna i Egentliga Finland har för höga fosforvärden och området har stora problem med att fosforn rinner ut i vattendrag.

Katri Rankinen, specialforskare vid Finlands miljöcentral, forskar i hur näringsämnen rinner ut från enskilda åkrar i åar och i havet.

Katri Rankinen på Finlands miljöcentral beräknar hur mycket näringsutsläpp jordbruken förorsakar.
Bildtext Katri Rankinen forskar på Finlands miljöcentral.
Bild: YLE/Antti Lempiäinen.

– Vi har tvingats be jordbrukarna om tillstånd att använda deras jordanalyser i vår forskning. Det är ett stort arbete, och finansiären funderar varje år på om vi ska få pengar till det här.
Juristen på jord- och skogsbruksministeriet sade att jordanalyserna är jordbrukarnas privata egendom, säger Rankinen.
Det finns ungefär 55 000 jordbruk i Finland, men Rankinen och hennes kolleger har samlat in uppgifterna av några hundra jordbrukare längs med vattendrag som rinner ut i Östersjön.

Forskarna kan också köpa analysresultat av bördighetslaboratorierna, men då får de inte se resultaten med lokala koordinater. De får bara resultat på kommunnivå eller för större regionala enheter.
Risto Uusitalo forskar i fosfor och växtproduktion vid MTT, Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi i Jockis.

Risto Uusitalo forskar kring jordbruk och fosfor vid MTT i Jockis.
Bildtext Risto Uusitalo forskar i växtproduktion vid MTT i Jockis.
Bild: Yle/Pekka Koli

– Forsforhalterna i marken är högre i Egentliga Finland än i resten av landet. Det finns gårdar och åkrar som är problematiska, där jorden har för mycket fosfor i sig och där åkrarna har direkta förbindelser till vattendragen, säger Uusitalo.

Uusitalo säger att det ur miljösynpunkt skulle vara viktigt att kunna lokalisera de här problemåkrarna och rikta mera pengar och effektiva åtgärder till dem. Jordbrukarna kan hindra att näringsämnen rinner ut genom att hålla ett växttäcke på åkrarna vintertid, eller anlägga skyddszoner med växttäcke ifall åkrarna sluttar brant mot vattendrag. Forskarna experimenterar dessutom med nya metoder, som att behandla åkrarna med gips eller strukturkalk för att binda fosforn.

"Ett allmänt intresse"

Före detta miljöminister Ville Niinistö är starkt kritisk till hemlighållandet.

Ville Niinistö var ännu miljöminister när han talade med Spotlight.
Bildtext Ville Niinistö anser att jordanalyserna är av allmänt intresse.
Bild: YLE/Antti Lempiäinen.

– Tyvärr finns det de som tycker att analys av åkermark är privat egendom. Jag tycker det är allmänt intresse och offentlig information lika väl som stadsplanering.
För att få miljöstöd och jordbruksstöd borde man kräva öppenhet också, säger Niinistö.

Lantbruksproducenterna MTK har starkt motsatt sig att jordanalyserna blir offentliga.
– Inte ger vi heller våra sjukberättelser och blodprov till allmän kännedom. Fastän det är vår gemensamma miljö det handlar om så är det ändå privat information. Det är sant att jordanalyserna görs med skattemedel, men inte behöver man offentliggöra dem för det, säger Liisa Pietola, miljöchef för MTK.

Liisa Pietola är miljöchef på Lantbruksproducenterna MTK.
Bildtext Liisa Pietola är miljöchef för MTK.
Bild: YLE/Antti Lempiäinen.

Jord- och skogsbruksminister Petteri Orpo har inte hunnit sätta sig in i jordanalyserna. Men de höga tjänstemän på ministeriet jag talar med säger att det behövs en lagändring för att kunna ge ut jordanalysresultaten.

Petteri Orpo är jord- och skogsbruksminister sedan i somras.
Bildtext Jord- och skogsbruksminister Orpo vill utreda frågan.
Bild: YLE/Antti Lempiäinen.

– Vi måste utreda den här frågan så att vi undviker onödiga misstankar, säger Petteri Orpo.

Systemet kan missbrukas

Det är jordbrukarna själva som tar jordanalyserna. En jordbrukare säger att det finns bönder som fifflar med jordanalyserna.
Det finns regler för hur mycket stallgödsel jordbrukarna kan breda ut på åkrarna, och om en åker har för höga fosforvärden får man inte gödsla alls. Men det finns jordbrukare som gödslar i alla fall, eller som sprider ut för mycket gödsel på för liten areal. De tar helt enkelt jordanalysen på en annan åker.

– Myndigheterna borde göra slumpmässiga kontroller för att systemet ska fungera, säger Markku Ollikainen, professor i miljöekonomi vid Helsingfors universitet.

Markku Ollikainen är professor i miljöekonomi vid Helsingfors universitet.
Bildtext Markku Ollikainen är professor i miljöekonomi.
Bild: YLE/Antti Lempiäinen.

Idag saknas kontroller helt. EU-granskarna kan undersöka gårdens papper och de ser på analysresultat, men ingen kollar att jordprovet är taget på rätt ställe.

– Vill vi avskaffa fiffel och oavsiktliga fel i provtagningen, så borde någon annan än jordbrukarna själva ta jordproverna, säger specialforskare Risto Uusitalo vid MTT.
Det kunde vara till exempel rådgivningsorganisationer eller laboratorier som gör det.

Spotlight tisdag 7.10 klockan 20 i Yle Fem.
Du kan se Spotlight på Arenan redan måndag 6.10 klockan 20.

Mer om ämnet på Yle Arenan