Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Orpo vill riva dammar för att rädda vandringsfiskar

Från 2014
Uppdaterad 27.02.2017 13:48.
Yle Nyheter TV-nytt: Ny lag om fiske läggs fram - Spela upp på Arenan

Det är dags för regelrätta rivningsarbeten av dammarna vid de äldsta vattenkraftbolagen, säger jord- och skogsbruksminister Petteri Orpo (Saml) till Yle Nyheter efter att ha presenterat riktlinjerna för den nya lagen om fiske.

- Vi vet allt om de kritiska punkterna i älvarna, där vandringsfiskarna kolliderar med kraftverksdammarna, poängterar han. Det är dags att göra sig av med hindren (för vandringsfiskarna) eller bygga fungerande fiskvägar i stället.

Orpo vill inleda samtal med kraftverksbolagen och de kommuner och företagare som berörs så snabbt som möjligt och ministeriet har reserverat fem miljoner euro för ändamålet. Det här är ett uppdrag för nästa regering.

- Andan i samhället är nu gynnsam för det här, bedömer Orpo. Vi vill locka vandringsfiskarna tillbaka till forsarna, där de hör hemma.

Orpo kastar också fram en utmaning till kraftverksbolagen. Nu har de en chans att få godkännande för sin verksamhet genom att gå med på det här, säger han. Se intervjun (på finska) med Orpo intill!

Pensionärernas fiskeavgifter bromsar

Yle Nyheter: "Dags att inleda rundabordssamtal nu" - Spela upp på Arenan

Det är fiskeavgifterna som bromsar upp finslipningen av förslaget till ny fiskelag.

- Vi har en vecka tid på oss att hitta en lösning på fiskeavgifterna med regeringen, säger Orpo. Hela lagberedningen har haft för avsikt att förenhetliga fiskeloven till ett enda lov för alla, 35 euro. För de flesta innebär det här lägre fiskekostnader, poängterar Orpo.

Det finns ändå röster inom regeringen som anser att pensionärerna borde frias från att betala. Orpo för fram en kompromiss - de som är pensionärer nu behöver inte betala men de som fyller 65 när lagen träder ikraft skulle åläggas att betala avgiften.

Enligt Orpo borde man också få veta vad pensionärerna själva tycker. Det borde råda konsensus i frågan.

Nya fullmakter i lagen

Yle Nyheter: "Lagen om fiske innehåller nya fullmakter" - Spela upp på Arenan

Konsultative tjänstemannen Orian Bondestam säger för sin del att förslaget till ny lag om fiske är en viktig reform som innehåller nya fullmakter för fiskerimyndigheterna att reglera fisket, både sport- och kommersiellt fiske. Se videoklippet med Bondestam!

Den nya laxstrategin som beretts på ministeriet är nästan klar och fastställs som principbeslut av statsrådet. Han gläder sig över att Finland har blivit Östersjöns största fiskenation. Det är första gången Finland är störst i Östersjösammanhang, säger han.

Fiskkvoterna för nästa år diskuterades också vid dagens information. Strömmingskvoten höjs rejält, med drygt 30-50 procent medan laxkvoten krymper till cirka 98 000 laxar.

"Andra är i ropet nu"

Yle Nyheter: "Visst finns det ljusglimtar också" - Spela upp på Arenan

Vd för Finlands yrkesfiskarförbund Kim Jordas säger att trenden i samhället nu står på fritids- och sportfiskarnas sida. Se intervjun med Jordas intill!

- Det kom inte fram något nytt för vår del, vi fick en bild av hur läget är för tillfället, säger han. Vår utgångspunkt är att kunna leverera inhemsk fisk åt kunden.

Lagstiftningen återspeglar enligt Jordas den tid vi lever i och konsumtionssidan, där yrkesfiskarna levererar, har kommit i skymundan.

- Fiskkvoterna är en årlig cirkus och yrkesfiskarna har varit missnöjda med nivån, säger Jordas. Vi har svårt att förstå varför man måste sänka på kvoten trots att laxbeståndet ökar.

Jordas vill också föra fram en positiv sak med förslaget till ny lag om fiske.

- Det regionala tillståndet som NMT-centralerna kan bevilja yrkesfiskare innebär en viss förbättring också om det är svårt att säga vad det kommer att ge för resultat. Det finns ganska många villkor i tillståndet, säger han. I teorin kan det ändå vara en förbättring.

"Lite besvikna"

Yle Nyheter: "Vi fortsätter lobba för pensionärerna" - Spela upp på Arenan

Fritidsfiskarna är lite besvikna över dagens presentation av den kommande fiskelagen. Fiskerikonsulent Marcus Wikström säger att arbetet fortsätter. Se kommentar intill!

- Vi fortsätter att erbjuda ett fiskelov åt trollingfiskarna - vilket de ju vill ha, i stället för att ålägga pensionärerna att betala för att få fiska, säger han.

Läs mera:

  • Ska pensionärerna betala för att fiska?
  • Här en diaserie som ger en översikt av reformen av lagen om fiske
  • Läs mera om tanken bakom reformen av lagen om fiske, på finska
  • Här är den senaste versionen av lagen om fiske
  • Debatten går hög på kalamies.com kring lagreformen
  • Här kan du läsa om yrkesfiskets förändring och yrkesfiskarnas syn på det nya lagförslaget om fiske
  • Läs mera om fiskens väg till matbordet